Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů realizovaného ve spolupráci s městy Příbor a Frýdlant nad Ostravicí se uskutečnila 18. března v Kulturním domě v Příboře.

Po úvodním slovu místostarosty Příbora pana Mgr. Pavla Netušila se na pódiu vystřídalo pět pětic žáků osmých a devátých tříd ze čtyř zapojených základních škol. Od září se z nich stávali rozhlasoví či televizní dokumentaristé, kteří ve volném čase pod vedením svých učitelů zpracovávali do krátkých reportáží životní osudy vybraného pamětníka.

Během večera, přístupného veřejnosti, vystoupily všechny týmy a představily příběhy, které při svém bádání odhalily. Jejich vystoupení bedlivě sledovali tři porotci – historik, novinář a pedagožka, aby ocenili nejlepší tým malými dárky a zároveň aby poskytli všem zúčastněným zpětnou vazbu na silné či slabší stránky jejich reportáží i prezentací.

Díky všem, kteří projekt nejrůznějšími způsoby podpořili či se do něj aktivně zapojili, bylo natočeno a pro budoucí generace badatelů uchováno pět unikátních svědectví o událostech, které zásadním způsobem formovaly velké i malé dějiny v našem regionu.

Mezi silnými příběhy pamětníků, kteří se prezentace zúčastnili coby diváci, se nezřídka vyskytovaly dnes již vzácné vzpomínky na druhou světovou válku a dobu pozdější, ne však radostnější. Žáci zachytili vzpomínky na nucené vystěhování celé rodiny z jejího domova, vyprávění o partyzánech v Beskydech nebo o pálení knih a jejich tajném ukrývání a šíření mezi sousedy. Vítězná práce týmu ze Základní školy Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí vycházela ze vzpomínek paní Ludmily Herotové, která přišla v padesátých letech v rámci komunistické kolektivizace zemědělství o statek. Lásku k zemědělství se však v tomto případě nepodařilo nastupujícímu totalitnímu režimu zlomit a rodina Herotových se po sametové revoluci opět navrátila k tři sta let dlouhé tradici hospodaření na svém statku.