Ve středu 17. dubna se v sále klatovské radnice sešli žáci, pamětníci, zástupci Klatov, Kolince a široká veřejnost na závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, který se na Klatovsku konal s podporou města Klatovy a městyse Kolinec poprvé.

„Těsně před začátkem jsme běhali po radnici a sháněli další a další židle. Tolik diváků jsme nečekali,“ vypráví nadšeně Jitka Doubravová, koordinátorka Příběhů našich sousedů o slavnostní závěrečné prezentaci mladých dokumentaristů na Klatovsku.

Ve středu 17. dubna se v sále klatovské radnice sešli žáci, pamětníci, zástupci Klatov, Kolince a široká veřejnost na závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, který se na Klatovsku konal s podporou města Klatovy a městyse Kolinec poprvé. Zapojilo se celkem pět týmů ze tří škol – Masarykova základní škola, ZŠ Tolstého z Klatov a ZŠ a MŠ Kolinec. Od října loňského roku týmy pod vedením svých učitelů zpracovávaly životní osudy vybraných pamětníků. Čtyři týmy si za svůj hlavní výstup zvolily audio reportáž, se kterou jim pomáhali zkušení redaktoři Českého rozhlasu v Plzni. Jeden tým se odvážně pustil do video reportáže.

Ve zcela přeplněném sále diváci zhlédli a vyslechli jako první příběh paní Marie Kohoutové, která se se žáky kolinecké školy podělila o své vzpomínky na druhou světovou válku, osvobození Kolince americkou armádou a nelehká padesátá léta. V dalším příběhu, tentokrát videoreportáži, žáci Masarykovy základní školy představili příběh učitele, profesora českého jazyka, literáta a dlouholetého starosty města Klatovy pana Karla Mráze. Druhou světovou válku prožil v Jugoslávii, po návratu do Čech se několikrát stěhoval po celé republice a v roce 1989 se po návratu do Klatov aktivně zapojil do veřejného dění /spoluzakládal Občanské fórum/. Třetí audioreportáž žáků ze ZŠ Tolstého seznámila diváky s příběhem paní Blaženy Maškové, která prožila osvobození Klatov v roce 1945. V padesátých letech byl její tatínek pronásledován StB v rámci akce “Polom” za převádění přes hranice. Čtvrtý příběh pana Jaroslava Dolejšího odprezentovali žáci deváté třídy ze ZŠ Kolinec. Dlouholetý ředitel kolinecké školy vzpomínal na svého tatínka, který prošel koncentračním táborem Buchenwald. Poslední reportáží byl příběh paní Aloisie Pauerové, zpracovaný žáky ZŠ Tolstého. Ta prožila své dětství u prarodičů, ve velmi chudých poměrech, její otec i strýc emigrovali v roce 1948 a matka s tetou byly zavřené.

Závěrečnou prezentaci moderoval herec a rozhlasový režisér Jakub Doubrava, hudební doprovod obstarali pod vedením paní učitelky Nadi Švecové žáci ze ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech Jiří Rehart a Karolína Mikynová. Úvodního slova se ujala Markéta Čekanová, ředitelka plzeňské pobočky Paměti národa, starosta městyse Kolinec Pavel Princ a místostarosta Klatov Martin Kříž. Půlroční žákovské snažení posuzovala odborná porota ve složení Jitka Englová (redaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Plzeň), Michal Chmelenský (historik, vedoucí Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni) a Miroslav Šisler (pedagog, malíř a hudebník). Rozhodnout o vítězství nebylo jednoduché, každý příběh byl zpracován s velkým nasazením i notnou dávkou kreativity. Nakonec zafungoval starý dobrý trik s podplacením poroty a hlavní cenu si odnesl tým ze ZŠ Kolinec pod vedením pana učitele Adama Hanuse ve složení: Nikol Grasslová, Natálie Konvalinková, Eliška Brůhová, Dominik Helfer a Jiří Chroust.

Ceny do projektu poskytlo Město Klatovy, Post Bellum, Mindok, Kino Šumava, Knihkupectví Léto, Petřina Galerie a Café Jednorožec. Práci všech týmů v letošním ročníku Příběhů našich sousedů si můžete prohlédnout na webové stránce projektu www.pribehynasichsousedu.cz

Foto: Michaela Koppová

Zprávy ČRO - Jitka Englová