Příběhy našich sousedů v Jablonci vůbec poprvé!

Od září minulého roku žáci jabloneckých škol ZŠ Pasířská, ZŠ Na Šumavě, ZŠ Antonína Bratršovského a DDM Vikýř pátrali po stopách příběhů pamětníků našeho města. Ve spolupráci se svými učiteli se v malých týmech naučili základním audiovizuálním dovednostem, zúčastnili se několika workshopů, ti, kteří si jako výstup zvolili audioreportáž, pak měli jedinečnou možnost zavítat do Českého rozhlasu Liberec, kde svoji reportáž sestříhali, další se potom sami stali mladými střihači a vytvořili reportážní videa. Projekt tak navázal na podobný koncept Zmizelí sousedé, jenž úspěšně proběhl před dvěma lety na ZŠ Rýnovice, kde se dokonce podařilo vypátrat bývalé židovské žáky.

Projekt se letos zaměřil především na naše nejstarší občany, jimž se naskytla jedinečná možnost podílet se na utváření a prohlubování paměti národa u naší nejmladší generace. Diváci ve zcela přeplněném sále Základní umělecké školy, kde se závěrečná prezentace uskutečnila, měli možnost zhlédnout celkem šest reportážních výstupů. Jako první vystoupili žáci ze ZŠ Na Šumavě s příběhem paní Erny Machové, která za války prožívala pohnutá školní léta, jež pro ni začala útěkem z Varnsdrofu před zfanatizovanými Němci. V dalším příběhu žákyně ze ZŠ Pasířská představily příběh paní Ivy Purkertové, jejíž rodina byla těžce zkoušená totalitním režimem, protože odmítli vstoupit do komunistické strany. Třetí audioreportáž žáků deváté třídy ze ZŠ Antonína Bratršovského se umístila na třetím místě a seznámila diváky s příběhem běžkyně na lyžích a jablonecké olympioničky Aleny Bartošové, která si z mistrovství světa odvezla několik medailí, ale také vzpomínky na „hlídače“, kteří byli jejím stálým doprovodem na sportovních výjezdech do zahraničí. Druhý tým ze ZŠ Pasířská představil válečné zážitky pana Adolfa Černého, jehož rodina možná díky prozřetelnosti matky unikla smrti při německé domovní razii. Poslední dva videotýmy ohodnotila porota ve složení Petry Laurin, novinářky a programové dramaturgyně Domu česko-německého porozumění, Jana Kašpara, ředitele okresního archivu, a Marka Řeháčka, vlastivědného publicisty, spisovatele a tajemníka magistrátu, jako vítězné. Na druhém místě skončili žáci sedmé třídy ze ZŠ Na Šumavě, kteří zpracovali vzpomínky pana Iva Raaba, jenž dodneška pátrá po stopách své židovské guvernantky Anny Hönigové, která byla brutálně zastřelena po deportaci do běloruského Malého Trostince. První místo obsadil tým dětí z DDM Vikýř se zpracováním příběhu Christy Petráskové, jejíž život se jako antifašistické Němky málem ukončil už ve čtyřech letech na jablonecké přehradě poté, co jim jedna česká rodina chtěla vzít domek a nechat je odsunout.

Náš pohnutý kraj, kde se tolikrát měnily hranice a kde mezi původní obyvatele patří jen mizivé procento občanů, si zmapování zdejší historie více než zaslouží. Během závěrečné prezentace jsme od zástupců města získali velice milý příslib, že jablonečtí žáci budou mít možnost se i v budoucnu do projektu zapojit. A dokonce nejen ti jablonečtí. Díky podpoře Nadace JABLOTRON se projektu budou moci zúčastnit také žáci ze základních škol v menších přilehlých obcích. Do příštího školního roku se tedy můžeme těšit na souboj města Jablonec s jeho okolím.