4. dubna proběhla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Karlovarském kraji

Do nesoutěžního projektu Příběhy našich sousedů na Karlovarsku se zapojilo a projekt dotáhlo do úspěšného konce celkem 11 škol z Karlových Varů, Sokolova, Ostrova, 11 učitelů a 45 žáků. Do projektu se zapojily i nové školy – ZŠ Poštovní K. Vary a ZŠ a MŠ Bečov.  Žákovské týmy natočily a zpracovaly 12 pamětnických vyprávění (https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-2022-2023/). Pro podzimní seriál v Českém rozhlasu K. Vary je připraveno celkem 12 audio nahrávek, které si posluchači mohou poslechnout od září 2023 každou neděli v dopoledním vysílání. Opět skvělá spolupráce s Českým rozhlasem KV a panem Radimem Jehlíkem. Po dvou letech jsme opět mohli do rozhlasu, pro děti i učitele opět vynikající podpora a pomoc. Některé týmy přidaly i něco navíc – animační video, fotografická alba, eseje. Naši sponzoři nám zachovali přízeň a celý projekt finančně podpořili – Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Ostrov, Bečov,  firmy Imperiál Group a Sedlecký kaolin.

Závěrečná prezentace proběhla 29. 3. 2023 od 15:00 v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. 12 týmů postupně představilo publiku svého pamětníka a přiblížilo všem v sále svoji práci na projektu. Během slavnostní prezentace si mohli účastníci vyslechnout vyprávění například o fungování skautů za normalizaci, o tom, jaké to bylo učit v nelehké době, ale také třeba o lásce ke sportu a odvaze překonat všechny nástrahy, které našim pamětníkům přinesl život ve 2. polovině 20. století. I přesto, že je projekt v Karlovarském kraji nesoutěžní, v publiku zasedla šestičlenná porota, která nejen zhodnotila všechny výstupy žákovských týmů, ale také si na ně udělala čas, a poskytla jim po prezentaci zpětnou vazbu na jejich vystoupení.

Společné posezení učitelů v úterý 4. 4. 2023 bylo pomyslnou tečkou za celým letošním ročníkem PNS v Karlovarském kraji.