Závěrečná presentace Příběhů našich sousedů za doprovodu saxofonu a divadelních výstupů se konaly v Kině 70 v Dobrušce.

V 16 hodin se rozezvučel velký sál Kina 70 tóny saxofonu, na který úvodem zahrál Prokop Pochobradský z Gymnázia Dobruška, a pak se již večer nesl ve sváteční náladě. V úvodu si diváci poslechli slovo ředitele pobočky Paměť národa Východní Čechy Michala Bureše, který popsal přítomným činnost společnosti Post Bellum a vyjmenoval hlavní cíle a idee, které tvoří páteř této společnosti. Vyzdvihl smysl projektu Příběhy našich sousedů zejména pro sbližování mladší a starší generace a pro uchovávání historie našeho národa. Poté si vzal slovo hlavní koordinátor projektu pro Východní Čechy Lukáš Peška, který seznámil diváky s činností organizace ve Východních Čechách a pozval přítomné na stálou expozici Institutu Paměti národa v Pardubicích. Následně koordinátor pro oblast Dobrušska Petr Vrběcký představil následující program a také popsal práci, které se studenti společně s pamětníky v projektu zhostili.

Letošní nabídka presentací byla velice pestrá, dáno to bylo i počtem skupin. Většina skupin použila jako základ powerpointovou presentaci, ale s ní si umně vyhráli a prokládali vlastními nápady. Studenti Gymnázia Dobruška vytvořili vtipnou přednášku, ve které divadelním až cimrmanovským jazykem vzpomínali na práci nad projektem. Další skupiny použily fotografie ze setkání s pamětníky, které promítaly na plátno a komentovaly. U studentů ze ZUŠ Třebechovice nechyběla ani zvuková a video nahrávka, na které sám pamětník dojemně zazpíval svoji oblíbenou písničku. Studenti ze ZŠ Opočno pojali presentaci jako krátký film o své pamětnici, studenti ZŠ Pulická, ZŠ F. Kupky a Střední elektrotechnické školy z Dobrušky pojali presentaci jako komentovaný popis několikaměsíční práce. Všechny skupiny po vlastní presentaci obdržely odměny a certifikáty a poděkovaly svým pamětníkům, kteří seděli v první řadě sálu.

Všechny projekty hodnotila odborná porota. Letos nebyla presentace soutěžní, ale i tak si diváci a studenti se zájmem poslechli slova členů poroty. Štěpán Pavel, vedoucí Kina 70, Radka Mecnerová, kulturní vedoucí Města Opočno a Pavla Žďárková, vedoucí Muzea Dobruška hodnotili práci studentů, dávali jim zpětné vazby a ocenili jejich nápaditost při zpracování presentací. Celý večer byl rozdělený do dvou bloků: ve velkém sále Kina 70 se odehrávala presentace a po jejím skončení a následné pauze se v malém sále konalo promítání reportážních medailonků studentů. Tato neformální část se následně nesla v duchu povídání s pamětníky a setkání nad drobným občerstvením.

Studenti obdrželi krásnou publikaci o městě Dobruška, bezplatný vstup do Muzea Dobruška, kódy k šifrovací hře Avraham Harshalom v Praze, volný vstup do Institutu Paměti národa v Pardubicích a další ceny.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.