Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů se konala opět v Porotním sále jičínského zámku.

Interiér zámeckého sálu vzbuzuje pocit slavnosti už svým designem. Stejně jako loni i letos sál velkoryse zdarma zapůjčilo Město Jičín. Tentokrát slavnost podtrhla hudba žáků ZUŠ Jičín. Celým odpolednem nás slovem provázel moderátor Robert Smolík, herec, divadelní režisér a učitel, který sám loni jeden tým vedl.

Pět týmů ze základních škol Jičína Robous, Jičíněvsi a Libáně představilo příběhy svých pamětníků, na kterých pracovalo od září 2022. V rámci prezentací jsme vyslechli tři rozhlasové reportáže a viděli dvě komiksová zpracování. Všechny týmy se účastnili projektu už podruhé, což bylo na kvalitě zpracování i prezentací znát.

Žáky přišli podpořit rodinní příslušníci i ředitelé škol. Projekt nebyl soutěžní, ale i tak se k jednotlivým zpracováním a prezentacím vyjadřovala tříčlenná porota – historička z Muzea hry Jičín Hana Fajstauerová, pedagožka Lenka Marková a redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Vladislava Wildová. Porota ocenila úsilí a péči, které žáci do své práce vložili. Patří jim za to uznání a dík.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.