Křišťálový sál brněnské Staré radnice ve čtvrtek 15. 6. 2023 ožil Příběhy našich sousedů.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum se zúčastnilo šest týmů ze čtyř brněnských základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého takřka půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Na začátku slavnostního podvečera moderátor Marek Boček přivítal nejen samotné pamětníky a pamětnice a žákovské týmy, ale také místostarostu městské části Brno – Židenice Štěpána Juránka, učitele, spolužáky zapojených žáků, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu. Za Post Bellum promluvil ředitel Paměti národa Jižní Morava David Butula a pak už pódium patřilo žákovským týmům.

První tým, který představil plnému sálu „svého“ pamětníka, byl první z týmů ze ZŠ Řehořova s příběhem pana Janka Martinkoviče, který byl zpracován formou animace. Následovala prezentace a krátký dokumentární film prvního ze dvou týmů ze ZŠ Gajdošova, který představil životní okamžiky paní Olgy Dvořákové. Tým ze ZŠ Bednářova prezentoval příběh pamětnice Marie Zdráhalové, zachycený opět ve filmovém dokumentu. Audio reportáží a scénkou o životě paní Vlasty Svobodové navázal tým ze ZŠ Kneslova. S příběhem pana Jana Tihlaříka bylo publikum seznámeno skrze krátký dokumentární film a prezentaci druhého ze dvou týmů ze ZŠ Gajdošova. Posledním týmem, který v krátké prezentaci a následném krátkém dokumentárním filmu představil pamětnici Jiřinu Lúčovou, byl druhý tým ze ZŠ Řehořova.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak burácejícím potleskem a pohnutím (nejen) pamětníků, tak věcnými cenami od partnerů Hvězdárna a planetárium Brno, Racio, Papírny Brno, Čokoládovna Minach, Starez – Sport, městské části Brno – Židenice, TIC Brno a magistrátu města Brna.
Koordinátorka Tereza Pospíšilová poděkovala pedagogům, za které promluvila Mgr. Lucie Pavlíčková ze ZŠ Řehořova, která se do projektu Příběhy našich sousedů zapojila poprvé a hned se dvěma týmy. Za porotu pak promluvil Vlastimil Proks. Odborná porota ve složení Vlastimil Proks, Marek Pernica a Michaela Mrázková ocenila výkony všech týmů.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu, čehož v hojné míře využily. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Jakuba Šnajdra. Všem děkujeme za účast a vydařenou akci! Magistrátu města Brna patří poděkování za dlouhodobou finanční podporu tohoto vzdělávacího projektu.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.