Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Táboře.

Do jarního běhu projektu Příběhy našich sousedů se v Jihočeském kraji zapojily 4 střední školy, 5 pedagogů a 5 žákovských týmů o celkovém počtu 28 studentů. Ti zachytili 5 pamětnických příběhů a vytvořili 2 videoreportáže a 3 animace.

Výsledky projektu, na němž studenti pracovali od března roku 2022, bylo možné zhlédnout ve čtvrtek 13. října 2022 od 17 hodin v kinosále Střední průmyslové školy stavební a strojní v Táboře. Povedené odpoledne zjevně dokázalo, že povídačky o nešťastné třináctce jsou opravdu jenom mýtus. Slavnostní program zahájil klavírista Miroslav Schlehr z Jindřichova Hradce a celým odpolednem provázela zkušená moderátorka Lucie Hochmanová z českobudějovického Českého rozhlasu. Úvodní slovo pronesla vedoucí vzdělávání Paměti národa Jižní Čechy Soňa Petráková a hned nato přišly na řadu jednotlivé týmy.

První příběh představili studenti z Gymnázia Týn nad Vltavou pod vedením pana ředitele Milana Šnorka. Za svého pamětníka si zvolili Josefa LEXU (*1936), který jim vyprávěl své vzpomínky z konce druhé světové války v oblasti demarkační linie. Studenty ale víc zajímaly tradice zaniklé vesnice Temelínce, z níž jejich pamětník pochází. Vše, co je zaujalo, zachytili ve své pestré videoreportáži.

Po gymnazistech z Týna přišli na pódium jejich o dva roky mladší spolužáci z téže střední školy, tentokrát však pod vedením paní učitelky Magdaleny Pasovské. A nepřišli jen tak obyčejně. Přišli oblečeni do baráčnických krojů. Proč? Aby bylo vidět, že patří ke své pamětnici, paní Jaroslavě SVOBODOVÉ (*1946), která byla nastrojena úplně stejně, tedy v baráčnickém. Strážkyně a pokračovatelka baráčnické tradice v Týně nad Vltavou je členkou tohoto spolku už od svého sňatku v roce 1967. Období komunismu v Československu bylo pro baráčníky spíše bojem o přežití někde v ústraní mimo pozornost veřejnosti. O tom mimo jiné vyprávěla svým mladým posluchačům, kteří její vzpomínky zachytili na diktafon a jeden krátký úsek zpracovali do vydařené animace.

Další zajímavý příběh přinesly studentky Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni pod vedením paní učitelky Jany Kadlecové. Prostřednictvím svého pamětníka, pana Jiřího SLUKY (*1932), dědečka jedné ze studentek, nás seznámily s procedurami při vycestování za hranice socialistického Československa v šedesátých letech minulého století a s pocity člověka, který najednou nahlédne do jiného světa. V roce 1969 byl pan Sluka vyslán na pracovně-studijní pobyt do Anglie. Dívky tento úsek jeho života vtiskly do krátké povedené animace.

Také studenti Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích pod vedením paní učitelky Gabriely Bezecné si vybrali pamětníka z okruhu své rodiny. Respektive pamětnici. Byla jí paní Marie ŠAFÁŘOVÁ (*1948). A protože velkým tématem jejího života bylo divadlo, tak se i na pódiu kinosálu táborské průmyslovky hrálo. A ne ledajak. Viděli jsme loutkové divadlo v podobě lidských loutek – samotných studentů tohoto týmu. Paní Šafářová, dcera třídního nepřítele, překonávala těžkosti způsobené kádrovým profilem silnou vůlí, neústupností a srdcem hořícím pro kulturu a vzdělání. Zejména o tom byl tento příběh a již třetí animace tohoto slavnostního odpoledne, v tuto chvíli už spíše podvečera.

A na závěr patřil prostor na pódiu domácím. Studenti Střední průmyslové školy stavební a strojní v Táboře pod vedením paní učitelky Gabriely Manové představili příběh velmi zajímavého pamětníka, pana Milana ŠTĚDRY (*1957), jemuž nebylo z politických důvodů umožněno vystudovat. Celoživotní mnohostranný zájem o kulturu, hudbu, sklářství, o historii města Sázava (kde žije), a navíc skautské hodnoty a osvětová činnost vynesly panu Milanu Štědrovi po sametové revoluci ocenění Blanický rytíř. Živá a vtipná prezentace tohoto příběhu na pódiu, doplněná o videoreportáž kombinovanou s animací, zakončila sérii prezentací pamětnických příběhů tohoto slavnostního podvečera.

Pak už dostali slovo porotci, konkrétně Libor Svoboda, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Šulc, pedagog a ředitel ZŠ Deštná, a za média Luboš Dvořák, koordinátor komunikace s veřejností a médii města Tábora. Porotci hodnotili nejen vystoupení studentů na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce vznikly. Porotci poskytli všem týmům náležitou hodnotnou zpětnou vazbu. Projekt byl nesoutěžní, takže pořadí nebylo stanoveno.

Všechny výstupy žákovských týmů jsou ke zhlédnutí a tomto odkazu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihocesky-kraj/jihocesky-kraj-2022-2023/

Pamětníkům a pedagogům se rozdávaly kytice, pamětní listy a poděkování. Podávala se výborná káva, dodaná Kávovou zastávkou v Táboře, a skvělé domácí kremrole, koláčky a slaný štrúdl.

Studenti v tento slavnostní den získali certifikáty o úspěšném absolvování projektu Příběhy našich sousedů. Dále obdrželi odměny v podobě dárkového knižního poukazu do knihkupectví Kanzelsberger a slevové vouchery na nákup audioknihy dle vlastního výběru v internetovém obchodě Audiolibrix (oběma partnerům projektu tímto velmi děkujeme). Děkujeme také Jihočeskému kraji, díky jehož finanční podpoře se mohl tento projekt uskutečnit.

Doufejme, že to nejcennější, co si studenti a jejich pedagogové z tohoto odpoledne, a vlastně z celého půlročního snažení odnesli, jsou nové zkušenosti, dovednosti, poznatky a hodnoty, které se do nich natrvalo zapíší.