Již pátý ročník Příběhů našich sousedů v Praze 12 jsme zakončili slavnostní závěrečnou prezentací v krásném Obřadním sále nové radnice MČ Prahy 12.

Slavnostní závěrečná prezentace se konala ve středu 23.11.2022, tentokrát v komornější a nesoutěžní variantě. Projekt je v Praze 12 velmi oblíbeným, již zde má svou tradici, a to spolu s možností mít po covidové pauze prezentaci naživo, přispělo k báječné atmosféře.

Pět žákovských dokumentaristických týmů ze čtyř základních škol vytvořilo dvě rozhlasové reportáže, dvě videoreportáže a jednu animaci a představilo zaplněnému sálu pět pamětnických příběhů.

Děti zpovídaly překladatelku a spisovatelku Kateřinu Blum, která vzpomínala na své předky, kteří zahynuli v koncentračních táborech, na uzurpování komunistickým režimem i na emigraci do Rakouska a Libora Snozu který pracuje u Českých drah a žije v budově bývalého Nádraží Modřany, postaveného v roce 1881. Zachytily také vzpomínky pamětnice Marie Koukalové na zestátnění rodinného statku v rámci kolektivizace i na láskyplné manželství s politickým vězněm Vlastimilem Krejčím, který byl v roce 1950 odsouzený ve vykonstruovaném politickém procesu.

Jako každý rok byli do projektu zapojeni také pamětníci z řad cizinců – první z nich byla archeoložka Viktoria Čisťakova původem z Ukrajiny, která dnes žije v Praze a působí v Národním muzeu. Vyprávěla o svém dětství i o tom, jak se zapojuje do pomoci Ukrajině v současném válečném konfliktu. A druhou osobností z řad cizinců byl Edib Jaganjac – chirurg původem z Bosny a Hercegoviny, který dnes žije také v ČR a působí jako lékař v Motole. Vzpomínal především na válku v rodném Sarajevu a na dva roky, kdy při obléhání města téměř neopustil zdejší státní nemocnici.

A porota ve složení Michal Šmíd (historik), Ladislav Dvořák (novinář) a Jarmila Steklá (pedagog) měla co hodnotit – všechny týmy zpracovaly příběhy svých pamětníků na vysoké úrovni. Ačkoliv jsme letos nevyhlašovali vítězná místa, každý tým obdržel od poroty detailní hodnocení své práce.

Na prezentaci se sešli zapojení žáci, učitelé, ředitelé škol, pamětníci, zástupci MČ Prahy 12, zástupci Post Bellum a hosté z řad veřejnosti a celým večerem je provedl moderátor Roman Elner. Bylo nám velkou ctí, že se v hojném počtu zúčastnili zástupci MČ Prahy 12 – starosta Vojtěch Kos, místostarosta Petr Šula, radní Michaela Černá a Petr Prchal. Pan starosta hosty přivítal a posledně jmenovaný pronesl k hostům několik slov, stejně jako Hana Hniličková a Michaela Szkála z Post Bellum. Všichni účastníci dostali hodnotné dárky od partnera projektu HP Inc.

Všechny příběhy naleznete ZDE.