Sál Jihomoravského kraje v Brně se zaplnil lidmi, kteří přišli zhlédnout závěrečné prezentace žáků zapojených do Příběhů našich sousedů

Půl roku pracovali žáci základních škol v Brně s životními příběhy vybraných pamětníků, aby 5. března 2020 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně mohli veřejnosti představit jejich medailonky.

Žáci pod vedením pedagogů si vybírají pamětníka ze svého okolí nebo z osobností známých z dějin svého města. Vyzpovídají ho a ze získaných informací vytváří jeho životopis, rozhlasovou reportáž, video či animovaný výstup, někdy vypracují i více výstupů v podobě komiksu, básničky apod.,“ popisuje průběh projektu Příběhy našich sousedů v Brně koordinátorka Bc. Iva Sobotková.

V letošním roce se některé příběhy dotýkaly přímo jejich školy. Žáci nahrávali životní příběh bývalého pana ředitele ze ZŠ Hroznová Mgr. Zbyňka Krejčíře, bývalého pana ředitele ze ZŠ Antonínská Mgr. Leopolda Trněného a zaznamenávali příběh vnučky prvního školníka na Masarykově ZŠ Zemědělské Jarmily Ježové, která žákovský tým provedla přímo místy, kde ve škole s rodinou bydlela. Další žáci vypracovali rozhlasovou reportáž z vyprávění paní Heleny Mezlové, která po druhé světové válce prožila odsun Němců z Brna. Další žákovský tým vyslechl životní vyprávění farářky Církve československé husitské Světluše Košíčkové. Úplné medailonky všech pamětníků najdete na stránkách Příběhů našich sousedů.

Porota složená z reportéra a šéfredaktora Mgr. Vojtěcha Boháče, historika Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. a pedagoga Mgr. Marka Slaného ocenila všechny práce žáků. Zvítězily však žákyně z Masarykovy ZŠ Zemědělské, které zpracovaly příběh paní Jarmily Ježové. „Rádi bychom poděkovali pedagogům, kteří podporují své žáky v projektech jako je ten náš nad rámec povinné výuky, také partnerům za ceny věnované dětem, rozhlasu Proglas, studiu Scala a naše velké poděkování patří statutárnímu městu Brno, který projekt každoročně pro školy financuje a je významným partnerem Post Bellum,“ doplňuje Bc. Iva Sobotková.

Všechny příběhy, které žáci základních škol zpracovávají, budou vloženy také do databáze Paměti národa, která již dnes čítá přes pět tisíc publikovaných příběhů.

Všechny týmy si zaslouží velký obdiv nejen za vysokou kvalitu zpracovaných prezentací, ale i za velké nadšení, se kterým se projektu věnovaly celé pololetí. Velký dík tak patří nejen pamětníkům, ale i školám ZŠ Antonínská, Masarykova ZŠ Zemědělská, ZŠ nám. Míru, ZŠ Křídlovická, ZŠ nám. 28. října a ZŠ Hroznová. Porota měla tento ročník opravdu velmi těžké rozhodování a roli mnohdy hrály jednotlivé body. Vítězi jsou ale všichni zúčastnění žáci, kteří dokázali, že umí spolupracovat, velmi kvalitně zpracovat vyprávění pamětníků a nebojí se inovativních přístupů.