Osudy jedenácti pamětníků z Jihlavska představili žáci základních škol a gymnázia v Dělnickém domě v Jihlavě

Ve středu 20. 3. proběhlo slavnostní zakončení projektu, do kterého se zapojili žáci ze základních škol z Jihlavy, Velkého Beranova, Luk nad Jihlavou a Štoků a studenti jihlavského gymnázia. V tomto ročníku Příběhů našich sousedů musela být závěrečná prezentace přesunuta z radnice do většího sálu v Dělnickém domě, abychom našli místo pro všechny diváky.

Akci zahájil a po celou dobu hudebními vstupy provázel Jan Přeslička z kapely Epydemye. Žáky, pamětníky i hosty přivítal nejdříve vedoucí dokumentaristiky Post Bellum a rodák z Vysočiny František Štambera. Poté promluvili zástupci zapojených měst a kraje –  primátor města Jihlavy Petr Ryška, radní Kraje Vysočina Jan Břížďala a starosta Velkého Beranova Milan Pulicar. Poté moderátorka Martina Valenta Davidová předala mikrofon jednotlivým týmům, aby představily své pamětníky.

Do tohoto běhu projektu se zapojilo 6 týmů z jihlavských základních škol, konkrétně ze ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Kollárova, ZŠ Křížová, ZŠ Demlova a ZŠ Evžena Rošického. K nim se přidaly týmy ze ZŠ Velký Beranov, ZŠ Luka nad Jihlavou a ZŠ Štoky. Projektu se zúčastnily také dva týmy z Gymnázia Jihlava.

Žákovské týmy se postupně vystřídaly na pódiu, aby divákům co nejzajímavěji představily životní příběhy svých pamětníků. Jednotlivé týmy přistoupily k tomuto úkolu různě.  Shlédli jsme dramatizace událostí ze života pamětníků, powerpointové prezentace nebo televizní pořad přibližující práci mladých dokumentaristů.

Mezi pamětníky byly letos známé osobnosti, které ovlivnily několik generací mladých lidí, jako např. skautka Dagmar Emmerová, dlouholetý starosta jihlavského Sokola Pavel Brada nebo zakladatel Střední umělecké školy grafické Milan Dušák. Do této skupiny můžeme zařadit také známého zoologa a spisovatele Pavla Bezděčku. Mezi starší generaci pamětníků patří například paní Marie Prchalová, jež dětem vyprávěla o své vášni k amatérskému divadlu, pan Cyril Pazderka, jenž přinesl vzpomínky na život věřícího člověka za komunismu, nebo Bohdan Sroka, tajně vysvěcený kněz, spisovatel a zakladatel Střední odborné školy sociální.

Žáci z Velkého Beranova natáčeli vzpomínky pana Romana Fürsta, který v mládí jako amatérský filmař vytvořil dokumentární snímek o Evženu Plockovi. V Lukách nad Jihlavou navštívil žákovský tým paní Ludmilu Petrovou, pamětnici konce druhé světové války a stále velmi aktivní obyvatelku obce. Dalšími mimojihlavskými pamětníky byli paní Marie Rečová, rodačka z Kamenice u Jihlavy a Jan Chloupek, dlouholetý starosta Mladoňovic.

Šest týmů vytvořilo z příběhů svých pamětníků rozhlasovou reportáž a čtyři si jako výstup zvolily videoreportáž. Jeden tým ve spolupráci s pražskou Aeroškolou dokonce zvládl vytvořit krátkou animaci. Výstupy hodnotila porota ve složení Karolína Koubová (kulturní manažerka), Helena Štumarová (pedagožka) a Marie Bohuňovská (historička). Letošní běh Příběhů našich sousedů byl nesoutěžní, všechny týmy však dostaly od poroty zevrubnou individuální zpětnou vazbu a společnou pochvalu za skvělé splnění všech úkolů.

Velké díky za finanční i osobní podporu patří Kraji Vysočina, městu Jihlava, Velkému Beranovu, Lukám nad Jihlavou a ZŠ Štoky. O občerstvení se postaraly kuchařské studio Gurmandie a pekárna Vanilka. Věcnými dárky pro zapojené žáky a pamětníky přispěly nákupní centrum Citypark, nakladatelství Kosmas, Sonnentor a Služby města Jihlavy a finanční dar poskytla firma Commity.cz. Květiny pro pamětníky věnovalo květinářství Trendy Florist. Mnohokrát děkujeme.

Výstupy z práce jednotlivých týmů můžete najít na https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2023-2024/.