Valdštejnskou lodžií zněly příběhy pamětníků

Ve středu 23.9. se uzavřela mnohaměsíční cesta studentů jičínských základních škol, kteří se prvně zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Původní termín slavnostního zakončení byl plánován 29.3. v jičínském biografu, ale neviditelný osud řečený covid-19 tomu chtěl jinak a prezentace se tak odehrála v krásný slunečný den pozdního babího léta na terase Valdštejnské lodžie.

Projektu se zúčastnilo pět týmů ze čtyř jičínských škol. Hned zkraje projektu se učitelé jednomyslně shodli, že nechtějí vzájemně soutěžit, tedy odpadlo vyhlašování prvních třech míst a porota ve složení historička a archivářka Eva Bílková, šéfredaktorka Jičínského deníku Iva Kovářová a bývalý učitel, nyní místostarosta, Petr Hamáček, měli za úkol dát žákům především pozitivní zpětnou vazbu. Nebyl to úkol nikterak složitý, protože žáci zpracovali pestré životní příběhy pěti pamětníků do velmi zdařilých podob audio reportáží, jedné video reportáže, doprovodného komiksu i animace a velmi dobře se „popasovali“ i s veřejnou prezentací.

Studentům 1. ZŠ, 17. listopadu, vyprávěl svůj příběh pan Jaroslav Veselý a podělil se s nimi o vzpomínku na rok 1989 . Žáci zaznamenanou audio reportáž doplnili na prezentaci stop motion animací, která byla více než povedená.

Studentky z 2. ZŠ, Husova 170, představily příběh dědečka jedné z nich pana Pavla Pospíšila. Do audio reportáže zahrnuly jeho vzpomínky na padesátá léta, napínavou historku z roku 1968 a v prezentaci zmínily jeho strýce Vladimíra Pospíšila, mimo jiné člena odbojové skupiny Malý Orfeus.

Žáci z 3. ZŠ, Poděbradova 18, zpovídali pamětnici paní Dragu Zlatníkovou a zaznamenali díky ní stále velmi živou vzpomínku na 7. září 1968, kdy se odehrála tragédie – střelba polského vojáka do nevinných lidí – kousek od domu paní Dragy na jičínské Letné. Porota zdůraznila zdařilý komiks, ve kterém vzpomínku též zachytili, a doporučila ho k šíření v ostatních školách jako pomůcku do výuky.

Ve 4. ZŠ, Železnická 460, se utvořily dokonce dva týmy žáků a pod vedením svých učitelek zpracovaly další zajímavá vyprávění. Vzpomínky prababičky jedné z žaček paní Bohumily Naušové se vázaly k druhé světové válce, prezentaci pak žáci úsměvně doplnili o vzpomínky na její milované babičky.

Druhý tým téže školy představil pana Roberta Kvačka, který je váženým českým historikem. Žáci v reportáži zachytili dramatickou vzpomínku na všední dobu za druhé světové války, která se nešťastně a tragicky promítla do osudu rodiny Kvačkových.

Atmosféra v Lodžii byla vskutku slavnostní a výjimečná. Nemalou měrou se na tom podílela moderátorka Terezie Dubinová, která vyzdvihla činnost Post Bellum v kontextu léčení kolektivního traumatu. Projekt Příběhy našich sousedů se podstatně podílí na dějinné reflexi a díky studentům a jejich otevřenosti a spontaneitě jsou zaznamenány příběhy a otvírána témata, která by měla být stále slyšet.