Dějiny 20. století ožily díky žákům ze základních škol na Šumpersku a Jesenicku v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku dne 5. června v 16 hodin.

Moderátor Šimon Švub pozval po zahájení slavnostního odpoledne na pódium starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou, starostu Šumperka Miroslava Adámka a místostarostku Evu Kosteckou, starostu Úsova Benedikta Lavrinčíka a starostu obce Supíkovice Romana Bicana, aby řekli pár slov publiku.

Poté se devět týmů zhostilo svého nelehkého úkolu zaujmout publikum a porotu životním příběhem svého pamětníka. Hosté se tak mohli vcítit např. do děvčete, které putovalo dobytčím vagónem z Volyně do Česka, do dítěte, které přišlo kvůli odsunu Němců o všechny příbuzné a do mnoha dalších.

Toto odpoledne plné silných příběhů se uskutečnilo za finanční podpory měst a obcí Jeseník, Šumperk, Úsov, Česká Ves, Supíkovice a Lipová-lázně, kteří poskytli současně i odměny pro všechny zapojené děti. 

Porota ve složení Vít Lucuk za historiky, Miroslav Kobza za žurnalisty a Tereza Partyková za pedagogy ohodnotila nejen samotné prezentace, ale i reportáže a životopisy pamětníků odevzdané v průběhu projektu. Letos se poprvé nevyhlašovali vítězové, ale porota byla připravena předat všem týmům zpětnou vazbu po skončení prezentací, jak si vedli v porovnání s ostatními, v čem oproti ostatním vynikali nebo kde měli naopak rezervy. Toho také téměř všechny týmy využily.

Slavnostní odpoledne svou hudbou doprovázeli muzikanti ze ZUŠ Jeseník pod vedením Tomáše Zápecy. 

Děkujeme nejen za finanční podporu, ale i všem, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli: muzikantům, moderátoru Šimonu Švubovi, všem řečníkům, porotcům, i spolupracovníkům Divadla Petra Bezruče. 

Díky vám všem proběhla prezentace v tak přátelské atmosféře!