V pondělí 5. června 2023 proběhla v Humpolci slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů měst Humpolec a Pelhřimov.

V pozdních odpoledních hodinách se v zaplněném sále humpoleckého kina završil již třetí ročník projektu Příběhy našich sousedů. I tento ročník byl vyhlášen jako nesoutěžní.  Kromě dvou škol z Pelhřimova se do projektu zapojily všechny školy z Humpolce, nezávisle na tom zda se jednalo o školu střední či základní. Zúčastnilo se sedm týmů ze stejného počtu škol a celkově tedy neuvěřitelných 35 studentek a studentů.

Slavnostní odpoledne zahájila moderátorka Pavlína Jiříková  krátkým představením projektu a organizace Post Bellum. Úvodní slovo pronesli zástupci měst Humpolec a Pelhřimov, humpolecká starostka Alena Štěrbová a místostarosta Karel Kratochvíl z Pelhřimova. 

Finální reportáže, hlavní výstupy projektu, byly pestré nejen co se týče formy, ale i zpracovaného tématu příběhu pamětníků. Diváci mohli zhodnotit jak se podařilo týmům představit a poslat dál příběhy pamětníků ve formě komiksu, rozhlasové reportáže i video reportáže. Přestavené příběhy se týkali vlastních prožitků malého děvčátka (Dagmar Maryškové), na které mířil německý voják zbraní a kterému ze života zmizela milovaná paní jen proto, že byla židovského původu. Pan Vlastimil Punčochář žákům vyprávěl o silném zážitku z bombardování železniční stanice ve Světlé nad Sázavou na samém sklonku války. Druhé světové války se týkalo i vzpomínání paní Marie Charvátové na svého tatínka, který byl v koncentračním táboře a měl to štěstí, že přežil a mohl se znovu setkat se svou rodinou. 

Velmi emotivní bylo setkání s pamětnicí Jaroslavou Davidovou, která osobně znala faráře Toufara a vyprávěla o zázraku v Číhošti. Náboženství bylo hlavním tématem vyprávění i pátera Pavla Hroznaty Adamce, který byl pro své vyznání sledován STB, tajně se scházel se svými bratry ve víře, ale zároveň měl to štěstí a byl přímo účasten slavnostní mše svatořečení Anežky České v Římě. Zajímavé bylo i vyprávění paní Jaroslavy Zachové, která prožila významné události soudobých dějin na vesnici, poznala dnes již těžko představitelnou bídou poválečného období a těžkou manuální práci v hospodářství. Vyprávění Moniky Brázdové se dotklo doby Sametové revoluce. Pamětnice, ještě jako mladá studentka vysoké školy, se nečekaně dostala do role toho, kdo dospělým říká, co a jak mají dělat a mluví před plným náměstím při demonstracích.

Po povedených prezentacích žákovských týmů v programu následoval okamžik, kdy na podium byli pozváni pedagogové, kteří odvedli velký kus práce. Do projektu a trpělivého vedení týmů vložili velké úsilí, čas a energii. I trojice porotců měla nelehkou práci, poctivě se seznámila se všemi dostupnými výstupy na webu projektu a i během vystoupení jednotlivých týmů na slavnosti bedlivě naslouchala. Porotci představují velmi důležitou součást projektu a jejich hodnocení je cennou zpětnou vazbu pro další práci a jistou odměnou za půlroční práci na projektu. Letošními porotci se stali odborníci z různých oblastí: paní učitelka s vlastní přímou zkušeností s projektem Alena Voplakalová, redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová a vedoucí Muzea dr. A. Hrdličky Dagmar Kluchová. 

Na závěr moderátorka poděkovala všem za účast a pozvala je na malé občerstvení. Mnozí hosté využili možnosti popovídat si s porotci, pedagogy či žáky a nebo hodnotit zdařilost výstupů projektu, smysl projektu a či průběh vlastní slavnosti.

Velké díky patří všem sponzorům, jmenovitě městům Humpolec, Pelhřimov a Kraji Vysočina. Dalšími sponzory projektu byli: firma HOEKO-Automotive s.r.o., SONNENTOR a rodinný pivovar Bernard a.s. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili slavnosti a zapojili se do projektu. Těšíme se na další příběhy, které na nás čekají! Doufejme, že projekt bude pokračovat v tomto duchu i v dalších letech.

Fotografem akce se stala: Monika Váňová.