Životní osudy pamětníků z Prahy 1 oslnily publikum i porotce, zvítězil příběh Karola Sidona

Ve slavnostní a příjemné atmosféře proběhla ve středu 10.4.2019 závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 1, který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Zaplněný Brožíkův sál se zaujetím vyslechl příběhy 9 pamětníků, které zpracovaly dokumentaristické týmy ze 4 škol – ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, ZŠ sv. Voršily a Gymnázium J. Gutha Jarkovského.

Během půl roku pod vedením svých pedagogů žáci zpracovávali životní osudy pamětníků ze svého okolí, a nutno říci, že se jednalo o velmi zajímavé osobnosti a mix různých osudů. Porota ve složení Michal Stehlík (historik, Národní muzeum), Ladislav Dvořák (editor, Český rozhlas) a Lukáš Jiříček (pedagog, ZŠ prof. Švejcara) tak měla nelehkou úlohu. Většina týmů (6) si jako výsledný výstup vybrala audio reportáž, kterou nahrála v Českém rozhlase, zbývající 3 týmy zpracovaly video reportáž.

Vítězným týmem se nakonec stali žáci ze ZŠ sv. Voršily, kteří zpracovávali příběh rabína Karola Sidona. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Brána jazyků s příběhem pamětníka Jakuba S. Trojana, evangelického kněze, který pochovával Jana Palacha po jeho sebeupálení. Na třetím místě se umístili žáci z Gymnázia J. Gutha Jarkovského a příběh pamětnice holocaustu paní Eveliny Merové.

Projekt přišli podpořit také zástupci MČ Praha 1 – radní Petr Burgr a Vít Šimral, kteří pronesli úvodní slovo, prezentací provázela moderátorka Jarmila Balážová a o hudební doprovod se postaralo trio Vojtěcha Vaska. Velkou radost z úspěchů žáků měla také Michaela Vencová, vedoucí odboru školství MČ Praha 1, zástupci Post Bellum, přítomní pamětníci a rodiče a v neposlední řadě musíme zmínit velký zájem médií – reportáž natočila TV Praha, Český rozhlas, osobně se dostavili novináři z magazínu Jedna a Řízení školy.

Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout na pribehynasichsousedu.cz.

Foto: Kryštof Štafl