Žáci a studenti základních a středních škol z Frýdlantska nám v úterý 6. června 2023 představili příběhy svých pěti pamětníků.

Ve třetím ročníku projektu bylo na Frýdlantsku zapojeno pět žákovských týmů ze čtyř škol z Frýdlantu a Raspenavy. Žáci začali na projektu pracovat v lednu 2023, prezentovali tedy výsledky své téměř půlroční práce.

Sál Městského kina Frýdlant, který hostil závěrečnou prezentaci, byl téměř plný a vládla v něm velmi příjemná atmosféra. Z první řady vše sledovali diváci nejváženější – samotní pamětníci. Dorazili téměř v plném počtu (ale i chybějící pamětník za sebe poslal náhradu). Řadu s nimi sdílela a vše bedlivě sledovala odborná porota. Zbytek sálu již patřil žákům, jejich kamarádům, rodičům, sousedům, ředitelům zapojených škol, učitelům a všem ostatním, kteří se na výsledky projektu přišli podívat.

Podvečerem nás provázela herečka Diana Čičmanová. Spolu s ní měl úvodní slovo starosta města Frýdlant Dan Ramzer a ředitelka Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Poté konečně přišly na řadu samotné prezentace.

Jako první představil svého pamětníka Petra Hihlána, frýdlantského hudebníka, cestovatele a dobrodruha, tým ze ZŠ Frýdlant – Husova, následovali studenti ze Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, kteří uvedli příběh hejnické rodačky Brigity Bulíčkové. Následoval tým ze ZŠ Raspenava, oděný do stylových mysliveckých kostýmů, jenž nás seznámil s příběhem Jaroslava Černého, zakladatele zálesáckého kroužku v Raspenavě. O životě Zdeňka Čepelíka, nejmladšího z letos zapojených pamětníků, vyprávěl dívčí tým z Gymnázia Frýdlant. Prezentaci uzavíral tým ze ZŠ Frýdlant – Purkyňova. Formou scénky zpřítomnil jeden okamžik ze života Karla Reinhardta, který se nevešel do video reportáže.

Všechny žákovské prezentace byly velice zdařilé, a i když občas byla znát nervozita, po vystoupení převážil dobrý pocit ze zvládnutí náročné výzvy. Po každé prezentaci diváci také vyslechli nebo zhlédli mediální výstup, který žáci ze získaného životního příběhu zpracovali. Slyšeli jsme tedy čtyři rozhlasové a viděli jednu video reportáž.

Po prezentacích se porota odebrala k poradě a pódium na chvíli patřilo učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Michaela Bartošová, Martina Košková, Jan Malec, Dana Štěpinová a Lucie Zralá si užili více než zasloužený potlesk a od regionální koordinátorky projektu Vlasty Miklánkové dostali květinu a taštičky se zajímavými dary.

Během porady poroty jsme si poslechli vystoupení violoncellistky Anežky Krouské.

I když projekt nebyl soutěžní, porota ve složení Markéta Mézlová (učitelka ze ZŠ Chrastava), Milan Votava (historik z Vojenského historického ústavu Praha) a Libor Stejskal (publicista, časopis Obrana a strategie) veškerou práci dětí velmi pečlivě ohodnotila a poskytla jim zpětnou vazbu. Porota byla velmi milá a převážně chválila. Podpořila žáky v tom, aby v podobné práci pokračovali, a žáci dostali také podněty k tomu, jak některé věci příště zpracovat jinak nebo lépe.

Následoval ještě společný nástup zapojených žáků a studentů na pódium, předání dárkových taštiček a hromadná fotografie. Po ukončení akce na všechny čekalo drobné občerstvení ve foyer kina a neformální popovídání s pamětníky, učiteli nebo kamarády. Byl také prostor na podrobnější zpětnou vazbu od poroty, která zůstala v kině ještě i po skončení prezentace týmům k dispozici. S pocitem z dobře odvedené práce a příjemně stráveného odpoledne potom všichni spěchali odpočinout si domů.

Celou akci svým objektivem zachytil Michal Miklánek.

Projekt Příběhy našich sousedů byl na Frýdlantsku realizován díky financím poskytnutým městy Frýdlant a Raspenava a Libereckým krajem. 

Do učitelských a žákovských taštiček přispěli dary (ať hmotnými nebo finančními, za které jsme dětem nakoupili poukázky do knihkupectví a na nákup elektroniky): firma Knorr-Bremse, zápisníky Moleskine, dřevěné výrobky Pehucraft, města FrýdlantRaspenavaMonika a Tomáš Poekovi. Děkujeme!

Všechny žákovské práce a fotografie pořízené v průběhu projektu si můžete prohlédnout na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/frydlantsko/frydlantsko-2022-2023/