Závěrečná prezentace žáků ze ZŠ v Plané a členů divadelního a okrašlovacího spolku KOS v kulturním prostoru Kinonekino

V prostorách Kinanekina v Plané se ve čtvrtek 7. listopadu představily čtyři žákovské týmy, které během závěrečné prezentace projektu Příběhy našich sousedů veřejnosti ukázaly, jak zpracovaly životní příběhy pamětníků z Plané a okolí. 

Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší tým žákyň pod vedením pedagožky Mgr. Ivany Netrvalové ze ZŠ Planá, které zpracovaly příběh pana Josefa Staňka, muže, který i přes nepřízeň osudu byl skvělým pedagogem a obětavým člověkem. Na druhém místě se umístil tým pod vedením MgA. Gabriely Berkové, který zpracoval příběh pana Havelce, muže s velkým srdcem, který svůj život zasvětil rodině a práci na dráze. Na bronzovém místě se umístil tým žákyň, které zpracovaly příběh pana Miroslava Kalaše, muže, kterého životní osud nesrazil k zemi a stal se prvním polistopadovým starostou v Plané. Na čtvrtém, ale krásném místě, se umístil tým, který zpracoval příběh půvabné ženy Aleny Mrovcové, která svůj život zasvětila pomoci druhým a umění. 

Dojemnou atmosféru v Plané dotvářel doprovodný program, o který se postarala kapela Railtale, hrající písně, které nás zavedly do revolučního listopadu roku 1989 a spolek KOS, který si připravil divadelní představení na motivy vyprávění pamětníků z Plané.

Všechny zpracované příběhy si můžete prohlédnout zde.