V úterý 21. června 2022 se uskutečnila slavnostní závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů na Holešovsku a Uherskohradišťsku v sale terreně Zámku Holešov.

Do projektu se zapojilo celkem 28 žáků v osmi týmech z 1. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov,
ZŠ Hulín, ZŠ Kašava a ZŠ UNESCO Uherské Hradiště.
V průběhu šesti měsíců žáci zaznamenávali a zpracovávali velmi zajímavé životní
osudy pěti pamětnic: Pavly Černé, Hedviky Šiškové, Emílie Červenkové, Drahomíry
Mrázkové a Ludmily Stokláskové a tří pamětníků: Aloise Reimera, Čeňka Zapletala a
Vlastimila Úlehly.
V rámci slavnostního odpoledne odborná porota ve složení Martiny Čechmánkové,
Radka Šipuly a Aleše Fuksy posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich
prezentace před publikem a vybrala tři vítězné projekty. Výsledky byly velmi těsné.
Vítězný projekt zpracovaly žačky ze ZŠ Hulín, který dokumentoval životní příběh
Ludmily Stokláskové. Na druhém místě se umístili žačky z Kašavy, které zpracovali
příběh Emílie Červenkové. Třetí místo získali žáci z Holešova, kteří tvořili příběh o
Hedvice Šiškové.
Oceněni byli ale všichni zapojení žáci, protože si velice vážíme jejich zapálení pro věc
a vytrvalost při překonávání překážek i výzev spojených s dokončením všech výstupů.
Z celého srdce jim přejeme, aby je neopustilo zapálení pro badatelskou činnost a
zájem o historii.
Slavností nás provázela moderátorka Vladimíra Dvořáková. Za fotografie děkujeme
fotografu Vladimíru Hudečkovi.
Za finanční podporu děkujeme Městu Holešov, Městu Hulín, Obci Kašava, Obci
Držková, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště a Zlínskému kraji.
Koordinátorkou projektu byla Barbora Čandová.