Ve čtvrtek 14. března proběhla v Brně závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory městské části Brno-střed zrealizovala organizace Post Bellum. Ve společenském centru na radnici Brna-střed sledovalo závěrečnou prezentaci více než sto diváků.

Žáci ze základních škol z Brna-střed na ní představili výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků z Brna a jeho okolí. Celkem natočili šest rozhlasových reportáží, tři video reportáže a několik dalších zajímavých výstupů včetně komiksu, úvahy a papírové plastiky. Vzpomínky pamětníků doložili jejich dobovými fotografiemi i vlastním pátráním ze záznamů v historických materiálech v archivech. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je velice pozoruhodný mix osudů i příběhů. A to od vzpomínek na Brno v době protektorátu přes příběhy srpnové okupace až po příhody z doby normalizace.

Děti zpovídaly například chartistu a nakladatele Jana Šabatu, který v prosinci roku 1967 podepsal mezi prvními Chartu 77 a jeho život i život jeho rodiny byl za komunistické totality silně poznamenán politickými represemi. Vzpomínky na minulý režim z pohledu politicky nepohodlných osob nabízí i vyprávění Marty Dvořákové, manželky politického vězně. Do vzdálenější historie nás pak zavedou vzpomínky pana Josefa Kříže, který si detailně pamatuje ústup německých vojsk přes Moravu v dubnu 1945. Z období protektorátu i doby těsně po válce má nepřeberné množství historek přímý účastník pochodu smrti Jindřich Richter. Paní Jana Šperlinková vzpomínala na svůj návrat z letní dovolené zpátky do ČSR v srpnu 1968, kdy ji kromě liduprázdného Brna přivítal také tank hlídkující před jejím domem.

Projektu se zúčastnilo celkem 54 žáků ze sedmi škol, kteří soutěžili v osmi týmech. Odborná porota pracovala ve složení historička Mgr. Petra Svobodová, učitelka Mgr. Barbora Trnková a novinář Mgr. Jan Boček. Po nesnadném rozhodování vybrala 3 vítěze. Jako nejlepší výstup vyhodnotila práci žáků ze Základní školy Horní, kteří zaznamenali životní osudy bývalého učitele jejich školy pana Josefa Novotného. Na druhém místě se umístil rovněž tým ze Základní školy Horní, který vytvořil vizuálně zajímavou reportáž ze života známého brněnského disidenta Jana Šabaty. Třetí místo obsadil tým ze základní školy Jana Broskvy, který zdokumentoval vzpomínky Jany Šperlinkové, která týmu vyprávěla především o svém prožívání srpnové okupace. Velmi těsné bodové hodnocení všech zdařilých výstupů nakonec po náročném poradním procesu poroty rozhodla originalita a kreativita projevená během prezentací práce týmů v rámci závěrečného večera projektu. Všechny týmy si jako poděkování za svoji práci odnesly věcné ceny v podobě deskových her od společností Rexhry a Mindok a také poukázky na útratu do brněnských čajoven Za Zrcadlem a Skleněná louka.