Aula královédvorského gymnázia hostila závěrečnou prezentaci Příběhů našich sousedů.

Akce se vedle 7 žákovských týmů zúčastnilo 5 pamětníků, zástupci zapojených obcí a přibližně 50 návštěvníků z veřejnosti. Projekt byl nesoutěžní, dětské práce hodnotila porota ve složení: Jana Mudrová a Bedřich Machek (novináři), Dana Humlová (historička místního muzea) a Pavlína Flídrová (pedagog).

Hudební vložku zajistila Základní umělecká škola R. A. Dvorského, ceny pro zúčastněné žáky dodalo město Dvůr Králové nad Labem.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.