V úterý 26. dubna 2022 se uskutečnila slavnostní závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů na Luhačovicku a jižním Valašsku ve velkém sále Restaurace Záložna ve Slavičíně.

Do projektu se zapojilo celkem 17 žáků ve čtyřech týmech ze ZŠ Luhačovice, ZŠ Francova Lhota a Gymnázia Jana Pivečky. V průběhu šesti měsíců žáci zaznamenávali a zpracovávali velmi zajímavé životní osudy tří pamětníků a jedné pamětnice: Jana Janíka, Jana Brlici, Jaroslava Šomana a Marty Janotové. V rámci slavnostního odpoledne odborná porota ve složení Blanka Petráková, Lucie Chalupová a Michal Burda posoudili zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a vybrala jeden vítězný projekt. Výsledky byly velmi těsné. První místo nakonec obdržel tým žáků ze ZŠ Luhačovice, který zpracovával příběh Jana Janíka.
Oceněni byli ale všichni zapojení žáci, protože si velice vážíme jejich zapálení pro věc a vytrvalost při překonávání překážek i výzev spojených s dokončením všech výstupů. Z celého srdce jim přejeme, aby je neopustilo zapálení pro badatelskou činnost a zájem o historii. Slavností nás provázela moderátorka Lucie Strbačková. Za fotografie děkujeme fotografu Vladimíru Hudečkovi.
Za finanční podporu děkujeme Městu Slavičín, Městu Luhačovice, Obci Francova Lhota a Nadaci Jana Pivečky.
Koordinátorkou projektu byla Barbora Čandová.