Vzpomínky pamětníků z Těšínska a Havířovska ožily díky video reportážím a animacím žáků ZŠ tohoto regionu.

Ve čtvrtek 30. března od 17 hodin se v hlavním sále Kulturního a společenského střediska Střelnice  v Českém Těšíně uskutečnila slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky šesti proslulých i méně známých pamětníků z Těšínska a Havířovska, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Projekt je financován Městským úřadem v Českém Těšíně, nadací OKD a firmou Bonatrans.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který na Těšínsku probíhá od září minulého roku, se zapojilo celkem šest žákovských týmů z šesti základních škol z Českého Těšína a Havířova. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ s pol. Jaz. Vyuč.z Českého Těšína a Havířova Bludovic, žáci ze ZŠ Kontešinec z Českého Těšína, dále pak žáci ze ZŠ Frýdecká, ZŠ Na Nábřeží a ZŠ Jarošova z Havířova Šumbarku.  V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představili právě na slavnostní prezentaci. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Barbary Konderlové velice pozoruhodný mix osobností, a to od pamětníků starších až po ty mladší, je zde taky zajímavý průřez vykonávaných profesí, od zubaře, architekta, školního inspektora, horníka atd.

Děti zpovídaly například pamětníky, p. MUDr. Jana Siwego a p. Štěpána Šimečka, kteří si z dětství pamatují období 2. světové války, p.Hannalore Kulawikovou rodačku z Broumova, dceru německého vojáka, se kterým nemohla být po 2. světové válce v kontaktu.  Další osobností, jejíž osudy děti sledovaly, byl p. Gustaw Walek dále p. Alois Navrátil, který působil dlouhá léta jako školní inspektor.  P. Stanislav Bako z Havířova zavzpomínal na svá mladá léta z období studií a následně své práce na pozici architekta, kdy navrhl spoustu staveb v místních dolech a v Havířově.

Díky podpoře Městského úřadu Český Těšín se závěrečná akce mohla konat v reprezentativních prostorách kulturního a společenského střediska na Střelnici v Českém Těšíně, kde prezentaci moderovala Ewa Troszok, o hudební vsuvku se postarali studenti ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín. Všechny příběhy pamětníků byly velmi zajímavé a díky práci dětí byly také poutavě zpracovány a následně i představeny publiku. Pamětníci, jejich blízcí i celé publikum bylo dojato jejich životními osudy, děti po skončení prezentace poděkovali svým pamětníkům kytičkou.

V rámci slavnostního podvečera odborná tříčlenná porota ve složení novinářka a redaktorka Dorota Hamříková, pedagog Iva Dluhošová a historik Radomír Brózda posoudíli zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybrali tři vítězné projekty. Jako nejlepší dílo vyhodnotili videoreprtáž o Aloisu Nvrátilovi, kterou zpracovala ZŠ Kontešinec Český Těšín, na druhé místo pak vybrali tým ze ZŠ s pol.. jaz. Vyuč. Z Českého Těšína s jejich animací o životě pamětníka Jana Siwego a jako třetí nejlepší tým pak byl vybrán tým ze ZŠ Na Nábřeží v Havířově, kteří zpovídali pamětníka Stanislava Bako. Díky podpoře sponzorů: fa Finidr, s.r.o., fa  Capital Refractories ,s.r.o., fa Kovona, s.r.o., Městský úřad Český Těšín a Magistrátu města Havířov byly dětem zajištěny zajímavé ceny. Učitelé kteří byli svým žákům podporou byli odměnění předplatným časopisu Reportér.

Byla to určitě zajímavá událost ať už pro starší nebo pro mladší, každopádně nabitá emocemi.