Závěrečná prezentace proběhla formou live stream dne 14. září 2021.

Na těchto odkazech najdete záznam prezentace:

česky: https://vimeo.com/578075109

německy: https://vimeo.com/578075730

Projekt podpořila Evropská unie z Fondu Cíl EÚS, poskytovatel dotace Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy. Partnerem projektu je Centrum Bavaria Bohemia Schönsee.

Die Abschlusspräsentation findet online im Livestream am 14. September 2021 unter folgenden Links statt:

tschechisch: https://vimeo.com/578075109

deutsch: https://vimeo.com/578075730

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Programm Ziel ETZ gefördert, Zuschussgeber ist die Euroregion Šumava – Südwestböhmen. Projektpartner ist das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee.

V roce 2021 se od ledna do září uskutečnil první ročník projektu česko-německé Příběhy našich sousedů. Z Plzeňského kraje se projektu zúčastnily čtyři a z Bavorska tři školy. Na projektu pracovalo celkem osm pedagožek a pedagogů a 49 dětí a mladistvých. Natočeny byly rozhovory s devíti pamětnicemi a pamětníky se vztahem k česko-německé historii.

Do projektu se přihlásily tyto školy: Gymnázium Luďka Pika v Plzni, Základní škola Bělá nad Radbuzou, Gymnázium SušiceZákladní škola Sušice, Lerchova ul. V Bavorsku se připojily k projektu tyto školy: Mittelschule Neunburg vorm Wald, Privátní-Gymnázium PINDLČeská škola v Řezně. Všichni vyučující byli během jara 2021 proškoleni místní koordinátorkou, která je seznámila s metodikou projektu, popsala jim jednotlivé fáze projektu a jeho harmonogram.

Společným úkolem všech devíti týmů bylo setkat se s pamětníkem, vyslechnout si jeho vyprávění a pamětnický příběh následně zpracovat a připravit závěrečnou prezentaci svého týmu a projektu. Za velký úspěch považujeme, že se všem týmům podařilo najít si pamětníky přímo ve svém okolí. Setkávání s pamětníky probíhalo v prostorách školy nebo v domovech pamětníků, v několika případech vlivem epidemiologické situace probíhalo setkání v online prostředí.

Online stream slavnostní závěrečné prezentace proběhl 14. září od 17 hod v prostorách Loosových interiérů.

V projektu vznikly tři rozhlasové, tři video a tři animované reportáže. Týmy byly podporovány redaktory rozhlasu, odborníky na zpracování videoreportáží a pracovníky Animánie Plzeň. Všechny žákovské reportáže, stejně jako další výstupy a fotografickou dokumentaci z průběhu projektu, jsme zveřejnili na webových stránkách projektu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/cesko-nemecke-pribehy-nasich-sousedu/cesko-nemecke-pribehy-nasich-sousedu-2020-2021/