S koncem školního roku byl na Teplicku úspěšně ukončen také první ročník projektu Příběhy našich sousedů Teplicko. Projekt se podařilo dokončit všem týmům i navzdory velmi ztíženým podmínkám.

Pandemie a s ní spojená opatření způsobila nejen to, že měli žáci velký problém sehnat pamětníka a nahrát ho většinou pomocí videohovoru, ale především to, že se nemohli zúčastnit plánované návštěvy archivu, rozhlasu a jiných akcí s projektem spojených. Co bylo pro týmy asi nejsmutnější je fakt, že nemohla být uskutečněna slavnostní závěrečná prezentace, kde by žáci představili své pamětníky a jejich příběhy. Jako náhradu tohoto představení, jsme se alespoň pokusili natočit dokument o práci žáků na projektu, kde vám někteří představí také svého pamětníka a jeho životní příběh.Projektu se zúčastnilo 6 týmů pod vedením šestí pedagogů ze škol ZŠ Chabařovice, ZŠ Antonína Sochora Duchcov, ZŠ Jaroslava Pešaty Duchcov, ZŠ Košťany a dvě školy přímo z Teplic, ZŠ Edisonova a ZŠ Plynárenská.

Vzhledem k době, ve které bylo nutné pamětníky nahrávat, se většině týmů nepodařilo navštívit pamětníka osobně. Například pana Zdeňka Pernicu nahrával jen jeho vnuk a ostatní spolužáci naslouchali a kladli otázky prostřednictvím počítače na dálku. Pan Pernica žákům vyprávěl o životě v dnes již zaniklé vesnici Liptice a o všem co bylo s likvidací vesnice spojené. Tomuto týmu se ale podařilo s pamětníkem setkat alespoň v závěru projektu, kdy jim pamětník nejen doplnil informace, ale také ukázal mnoho předmětů, které byli dříve využívány a dnes už je téměř nikdo z mladé generace nezná. Výstupem tohoto příběhu se stal velmi zdařilý komiks. Podobný průběh práce měl také tým z Teplic, který nahrával příběh pana Mohammeda Wasla, kterého jeho syn označil za svého největšího hrdinu. Pro své spolužáky nahrál životní příběh svého otce, který se narodil v Jemenu do velmi chudé rodiny a jako jediný z deseti dětí dostal příležitost vzdělávat se. Díky dobrým studijním výsledkům se dostal až do Čech, kde vystudoval medicínu a zůstal zde pracovat jako lékař. Žáci tento výstup zpracovali formou povídky.
Ani vítězný tým z Duchcova, který nahrával svého pamětníka Jana Sajdla neměl možnost osobního setkání. Tento tým však zvolil velmi netradiční a zajímavou formu výstupu, kterým je interaktivní prezentace, pomocí níž můžete projít a nahlédnout do života Pana Sajdla. I ostatní týmy měly podařené výstupy, které prezentovali formou audioreportáže, tu zvolil tým z Chabařovic, který si do role pamětníka vybral starostu města pana Josefa Kusebaucha , prezentace ve které žáci ze ZŠ Edisonova představili život paní Jaroslavi Kopičkové v období 2 sv.v., či novinové reportáže kterou zvolili žáci z Košťan a popsali zde život pana Jaroslava Trska.

Všem pamětníků, učitelům a žákům patří velké dík za jejich nasazení práci a ochotu setrvat v projektu až do konce za ztížených podmínek. Rádi bychom také poděkovali městům Teplice, Chabařovice, Košťany a Duchcov za finanční podporu a spolupráci.