V předvánočním čase, dne 7. prosince, jsme se sešli, abychom si od žáků z Českých Budějovic a Týna nad Vltavou vyslechli Příběhy našich sousedů, na které bychom neměli zapomenout.

Tento dokumentaristický projekt proběhl již poněkolikáté a přesto se mnohým opět tajil dech, když poslouchali vyprávění žáků během závěrečné prezentace. Při ní představili žáci čtyři zajímavé příběhy vyprávějící o životě pamětníků, se kterými na projektu spolupracovali. Kronikáři dob minulých, kteří byli z různých koutů Jihočeského kraje, se svěřili se svým vyprávěním, více či méně poznamenaným dějinnými událostmi minulého století. Všechny týmy zpracovaly svůj výstup do krátkého animovaného videa, které bylo součástí i jejich vystoupení na slavnostním podvečeru. Techniku animace jim vysvětlil a pomohl realizovat lektor Ondřej Nový. Moderátorka Eva Kadlčáková nás ladně provedla tímto pozdním odpolednem a nápomocni ji byli nejen Tomáš Trantina, ředitel Paměti národa Jižní Čechy, ale i Lukáš Blecha a Eliška Rubešová, studenti, kteří se postarali o hudební doprovod v průběhu celé akce.

 

První tým, složený ze tří žáků Základní školy Dukelská pod vedením paní učitelky Václavy Fleischmannové, nám představil příběh Jana Novotného, který se na prezentaci dostavil osobně. Druhý tým, složený ze čtyř členek 4. skautského oddílu Berušky, představil život Olgy Bolechové, známé mezi skauty jako “Šeri”, bývalé členky oddílu. Tento tým byl netradičně veden přímo koordinátorkou projektu a zároveň svou skautskou vedoucí,  Annou Zenkl Fabiánovou. Třetí tým z gymnázia Česká po vedením paní učitelky Hany Musilové představil život Vladimír Koudelka, dědečka jedné z žaček tohoto tříčlenného týmu. Čtvrtý tým z gymnázia z Týna nad Vltavou představil příběh Anny Grillové, této stoleté pamětnice žijící ve Vodňanech. Na čtyři žáky a hladký průběh projektu  dohlížela paní učitelka Magdalena Pasovská.

 

Projekt byl nesoutěžní, přesto žáci dostali cenné slovní hodnocení od poroty, které jim může pomoci při tvorbě dalších podobných projektů, či při vystupování na veřejnosti. Porota byla ve složení novinář Marek Kerles, vysokoškolský učitel a filolog Štěpán Balík a gymnaziální učitel Vladimír Kojan.

 

Pamětníci, žáci i pedagogové si odnesli upomínkové certifikáty potvrzující účast v projektu a oceňující nasazení a vytrvalost všech zúčastněných. Víme dobře, že certifikát není všechno, a tak se rozdávaly i drobné ceny od sponzorů, kterými byli: Statutární město České Budějovice, Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Biograf Kotva, JUMP FAMILY a Únikovka venku. Odpoledne jsme zakončili bouřlivým potleskem, společným focením v režii Václava Pancera a občerstvením od Vypečeného okna a Café Okolo.

 

Příběhy zpracované mladými budějovickými dokumentaristy budou uchovány v online archivu Paměti národa, kterou vytváří a spravuje organizace Post Bellum. Animace i všechny ostatní výstupy žákovských týmů si můžete prohlédnout na webu Příběhy našich sousedů zde.

 

Za finanční podporu projektu děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice a Jihočeskému kraji.