Ve středu 13. 3. 2024 představilo 7 týmů složených ze žáků a studentů základních škol a gymnázií z Lounska ve Vrchlického divadle v Lounech příběhy sedmičky pamětníků.

V 16 hodin zahájila závěrečnou prezentaci Anna Ferziková, žákyně paní učitelky Kateřiny Štolové ze ZUŠ Louny, která za doprovodu Jitky Sedláčkové zazpívala píseň Když jsem kytici vázala.

Po přivítání a představení projektu poděkoval moderátor Petr Novotný sponzorům, kteří celý projekt financovali a také místním podporovatelům, kteří se podíleli na slavnostní závěrečné prezentaci. Následovala úvodní slova starosty města Loun Milana Rychtaříka, Jindry Zalabákové, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu a místostarostky města Žatce Jaroslavy Veselé. Nechybělo ani úvodní slovo za Post Bellum, kterého se ujala Veronika Stehlíková, vedoucí projektu.

Dokumentaristické týmy prezentovaly své příběhy různorodě. Tým ze ZŠ J. A. Komenského Louny si zvolil Zdenku Brejníkovou, pamětnici, která nedávno oslavila stoleté jubileum. Nacvičili scénku, ve které nechyběl ani T. G. Masaryk. Tým z Gymnázia Václava Hlavatého z Loun představil život Jana Vaice a jeho strasti za komunistického režimu. Následoval tým z Gymnázia Žatec, který vyprávěl příběh Františka Schejbala. Ten se i přes to, že po komunistickém převratu působil v armádě, nikdy netajil svým názorem na tehdejší režim. Tým ze ZŠ Žatec, Komenského alej 749 dokumentoval pamětnici druhé světové války a partyzánů na Valašsku Annu Novákovou, která se později kvůli své víře nevyhnula výslechům na StB. Tým ze ZŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny představil prostřednictvím scénky život Hany Benešové, která v Lounech pomohla vybudovat Galerii Benedikta Rejta a je stále aktivní na zdejší kulturní scéně. Předposlední příběh patřil Jaroslavu Rychtaříkovi. Žáci ze ZUŠ Louny sehráli scénku o jeho vystěhování z historického Žateckého předměstí, které bylo v 70. letech asanováno. Prezentace završil příběh Jindřicha Novotného, vášnivého fotografa, který nafotil mimo jiné i příjezd vojsk Varšavské smlouvy do Loun, zpracovaný žáky z lounské pobočky ZŠ Montessori Slaný. Pamětníci byli odměněni květinou a drobností na památku.

Výsledky náročné půlroční práce, kterou žáci se svými pedagogy odvedli, ocenila i odborná porota složená z historika a ředitele Muzea Louny Jiřího Matyáše, pedagožky Romany Anny Novotné a žurnalistky Terezy Cajthamlové. Žáci i pedagogové byli odměněni dárky za účast v projektu a na závěr oficiálního programu si jako překvapení všichni společně na jevišti za doprovodu kytary Petra Novotného zazpívali píseň Časy se mění. Po skončení programu se týmy přesunuly na fotografování s pamětníky a pro individuální zpětnou vazbu od poroty. Všichni se pak mohli zúčastnit rautu v malém sále divadla připraveného pod vedením Michaely Novotné.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený podvečer a také těm, bez nichž by se projekt nemohl konat: Ústecký kraj, město Louny, město Žatec, Patok, ZUŠ Louny, Koito, Pralalinka, Bezobalový obchod a kavárna Makovička, farmářský obchod Na Hradbách, Vegetariana Louny, 3D Kino Svět Louny a iNETPrint.

Pamětnické příběhy a výsledky práce jednotlivých žákovských týmů naleznete ZDE.

Za krásné fotografie, které si můžete prohlédnout níže, děkujeme fotografce Evě Fialkové.