Křišťálový sál brněnské Staré radnice ve středu 1. března ožil Příběhy našich sousedů.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum se zúčastnilo sedm týmů ze sedmi brněnských základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého takřka půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci otevřela klavírním vystoupením Marie Vaňková. Poté moderátorka Karolina Antlová přivítala nejen samotné pamětníky, ale také zástupce magistrátu města Brna a místostarosty městské části Brno Židenice, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu.

Za magistrát města Brna promluvil RNDr. Filip Chvátal, radní pro oblast participativního rozpočtu, zdravého města a prorodinné politiky. Za Post Bellum měla krátkou řeč vedoucí vzdělávacích programů pro jižní Moravu MgA. Michaela Chalupská a pak už pódium patřilo žákovským týmům.

První tým, který představil plnému sálu „svoji“ pamětnici, byl tým ze ZŠ Hroznová s příběhem Anny Kaluzsné, který byl zpracován formou audio reportáže. Následovala scénka týmu ze ZŠ Kamínky, která uvedla publikum do krátkého dokumentárního filmu zachycujícího životní okamžiky Boženy Šaleové. Tým ze ZŠ Hamry představil příběh paní Sylvy Šantavé, zachycený v audio reportáži. Rozhlasovou reportáží a prezentací o jediném muži mezi pamětníky, Josefem Krulou, navázal tým ze ZŠ Masarova. S příběhem paní Jeanette Macháčkové bylo publikum seznámeno skrze krátký dokumentární film a prezentaci týmu ze ZŠ Krásného. Příběh paní Evy Maixnerové zpracovaný v audio reportáži a doplněný následnou prezentací zpracoval tým ze ZŠ Jana Broskvy. Posledním týmem, který v krátké scénce a následném krátkém dokumentárním filmu představil pamětnici Marii Krčmovou, byl tým ze ZŠ Sirotkova.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak burácejícím potleskem a pohnutím (nejen) pamětníků, tak věcnými cenami od partnerů Vida! Science centrum, Racio, Papírny Brno, Božský kopeček, Mendel muzeum MU, městské části Brno – Židenice, TIC Brno a magistrátu města Brna.
Koordinátorka Tereza Pospíšilová poděkovala pedagogům, za které promluvil Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., který se s žákovským týmem ze ZŠ Kamínky projektu Příběhy našich sousedů účastnil poprvé. Za porotu pak promluvil Ondřej Havlíček. Odborná porota ve složení Ondřej Havlíček, František Černín a Josef Valenta ocenila výkony všech týmů.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu, čehož v hojné míře využily. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Jakuba Šnajdra. Všem děkujeme za účast a vydařenou akci!

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.