Nadšené publikum ve Chvalské stodole tleskalo žákům počernických škol při závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, která se uskutečnila 1. 3. 2023.

Do projektu se zapojily všechny počernické školy, které mají druhý stupeň – ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická. Základní škola Stoliňská měla dva týmy, a tak na prezentaci byly představeny čtyři pamětnické příběhy, které žáci zpracovali pod vedením svých učitelů.

Úvodního slova se ujal pan starosta Petr Měšťan, který se svými kolegy z radnice projekt podporuje. Závěrečné prezentace se účastnili i místostarostka Hana Markulinec  Moravcová a místostarosta Richard Stára, který sám byl v loňském roce pamětníkem.  Za Post Bellum k přítomným promluvila o projektu paní Štěpánka Proučilová.

Slavnostním odpolednem provázela Radka Fišarová, která pozvala jednotlivé týmy na pódium, a ty představily své pamětníky.

Nicolette Dvořáková, Linda Nagyová, Tereza Repaská a Natálie Dalecká pod vedením pana učitele Jakuba Hromase ze ZŠ Stoliňská představily příběh Evy Warausové, která bydlí vedle školy. Rodině Evy Warausové patřil statek na Chvalech, který byl rodině zabaven, postupně ho nechali komunisté zchátrat a nakonec na jeho místě byla postavena nová školní budova.

Tým ze ZŠ Ratibořická ve složení Kristýna Novotná, Nikol Horáčková, Matěj Prokop a Josef Hrdina s podporou svých pedagogů Jany Jeřábkové a Martiny Filípkové zpracovali příběh Marie Mansfeldové. Marie Mansfeldová vzpomínala na svá školní léta a na události roku 1968 a 1989. Celý tým obdarovala vlastnoručně pletenými ponožkami a na výborný štrúdl nelze zapomenout.

Příběh pana Josefa Václava Martinka s podporou pana učitele Jakuba Hromase zpracovali Berenika Bernardy, Jakub Jarolím a Jakub Sumerauer ze ZŠ Stoliňská. Rodině pana Martinka byl zabaven statek, a on tak nemohl studovat na střední škole, kterou si vybral. Vysněnou vysokou školu vystudoval až po roce 1989, stal se advokátem a ve své praxi zastupoval i účastníky třetího odboje.

Paní učitelka Zita Heidelbergová vedla tým na FZŠ Chodovická, kde příběh Věry Pittermannové zpracovaly Tereza Dufková, Klaudie Příložná a Lucie Štotová. Paní Věra, prababička Klaudie, jim vyprávěla o svém dětství za války i o životě v komunistickém Československu. Nejsilnějším dojmem celé prezentace bylo vyprávění paní Pittermannové a její vzpomínka na lyžování na kobyliském svahu a zvuky, které jako děti slyšely. Byla to střelba, kdy na kobyliské střelnici nacisté popravovali české vlastence.

Zpětnou vazbu týmům poskytla porota ve složení Petra Bergmannová, Josef Baránek a Radek Schovánek.

Děkujeme vedení městské části za podporu a financování projektu, partnerům projektu -Chvalskému zámku, Divadlu Horní Počernice, Fruitisimu a panu Černouškovi za odměny pro žáky. Velký dík patří i počernickým žákům, učitelům a pamětníkům za čas, který věnovali projektu.  My všichni jsme tak měli možnost strávit nádherné odpoledne, které se neslo v duchu poselství- važme si svobody, kterou máme, nikdy nevíme, kdy o ni můžeme přijít.