Online závěrečná prezentace zapojených žáků z Brna a Tišnovska

Slavnostní závěrečná prezentace projektu v Brně a na Tišnovsku se uskutečnila online. V úterý 22.6.2021 od 17 hodin prezentovali žáci svoje audio, video i animační reportáže před pamětníky, učiteli, žáky a další veřejností. Do projektu se zapojilo 22 žáků a 6 pedagogů, celkem bylo nahráno a zpracováno 6 pamětnických příběhů. Prezentace se také zúčastila porota, která hodnotila projekt jako nesoutěžní a slovně ohodnotila půlroční práci jednotlivých týmů. Chceme tímto poděkovat statutárnímu městu Brno a Jihomoravskému kraji za finanční podporu a také všem žákům, učitelům i porotcům, kteří museli čelit nelehké situaci, tvořit část projektu online.