Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů ve Vsetíně

Během slavnostně laděného odpoledne se 16. června naplnil mramorový sál vsetínského zámku žáky, učiteli, řediteli škol, rodiči, kamarády a především pamětníky. Konala se zde totiž závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který ve spolupráci s městem Vsetín realizovala organizace Post Bellum.  

„Žákovské týmy zakončily svoji osmiměsíční činnost, kdy mapovaly životní příběhy vsetínských pamětníků a následně je zaznamenávaly do podoby audio nebo video reportáže. Posledním úkolem žáků bylo také příběh pamětníků představit široké veřejnosti prostřednictvím kreativní prezentace, ve které žáci mohli plně rozvinout svoji fantazii. Děti na zámku hrály divadlo, přednášely báseň, kreslily obrázky, které následně někteří i animovaly, tančily,“ vysvětluje Lucie Spáčilová z organizace Post Bellum.

Návštěvníkům se tak originální formou představily příběhy Blanky Andělové, která vzpomínala na svého otce a jeho působení v odboji, Evy Žárské, která vyprávěla o svém dětství a její židovské kamarádce, Bohumila Zhofa, který byl vězněn a mučen příslušníky STB v roce 1948, Věry Halové, která vzpomíná na okupaci Československa v roce 1968 a Petra Zezulky, jenž přiblížil dětem, jak fungovaly hudební kapely za minulého režimu.

Po úvodním slovu místostarostů Vsetína Mgr. Simony Hlaváčové a Mgr. Pavla Bartoňě se na pódiu vystřídalo pět týmů tvořených žáky sedmých, osmých a devátých tříd z pěti zapojených základních škol. Byly to ZŠ Luh, ZŠ Sychrov, ZŠ Trávníky, ZŠ Ohrada a  ZŠ  Rokytnice. Celý projekt byl koncipován jako soutěž, ve které šlo o nejlépe zpracovaný pamětnický příběh.

„Hodnocení nebylo snadné. Bylo to těžké a rozhodovalo pár bodíků. Hodnotili jsme spoustu kritérií. Zaujaly mě všechny příběhy, ale šlo o jejich podání,“ řekl jeden ze členů poroty, známý vsetínský pedagog a podnikatel Karel Kostka. V porotě spolu s ním zasedli šéfredaktor Valašského deníku Michal Burda a historik Pavel Mašláň ze vsetínského muzea.

A jak úsilí žáků základních škol nakonec dopadlo?

Vítězi se stali žáci ze ZŠ Rokytnice pod vedením Mgr. Jany Machovské. Příběh paní Věry Halové, bývalé ředitelky liptálské základní školy byl sice civilní a obyčejný, ale žáci prostřednictvím básně, animace a bezchybného přednesu předvedli práci, která byla svou kvalitou zpracování natolik neobyčejná, že porotu tento příběh oslovil nejvíce.

Všichni žáci získali drobné upomínkové předměty od Města Vsetín. Vítězný tým ZŠ Rokytnice získal za své úsilí dárek v podobě kvalitních značkových sluchátek od vsetínské firmy Kayaku, která byla hlavním sponzorem závěrečné prezentace. Učitelé dostali na památku DVD “My jsme to nevzdali” z dílny Post Bellum.

Slavnostní atmosféru akce ještě podtrhával fakt, že se jednalo o jedno z prvních podobných setkání po odeznění epidemie Koronaviru, která na několik měsíců paralyzovala – samozřejmě nejen ve Vsetíně – veškerý společenský život. Organizátoři nás zároveň ujišťují, že nejde rozhodně o poslední akci, při níž se žáci základních škol zábavnou formou seznamují s osudy pamětníků, do jejichž života vstoupila některá z totalit 20 století.