Příběhy našich sousedů jsou o setkávání generací, učí zapojené děti zajímat se o vyprávění starých lidí se zkušenostmi s pohnutými dějinami 20. století. Děti mají za úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který dokáží vyprávět dál svému okolí. Činí tak formou rozhlasové či video reportáže nebo dokumentu, povídky, komiksového zpracování či jinak podle své volby. V projektu dochází k navázání blízkého vztahu s pamětníkem, a díky tomu pak k přenosu určitých životních zkušeností z generace na generaci. Žáci a studenti získávají zkušenosti s dokumentaristickou prací, účastní se mediálních workshopů, aby dokázali sesbírané informace zpracovat do krátkého příběhu. Díky osobní zkušenosti získávají vhled do fungování médií.

Chcete se zapojit?

Do projektu zapojujeme reportážní týmy ze všech škol, které projeví o účast v daném městě zájem. Podmínkou realizace projektu je navázání spolupráce s městem, popřípadě s krajem jako zřizovatelem škol. Máte-li zájem o zapojení do projektu, kontaktujte naši manažerku vzdělávacích projektů Věru Tůmovou a váš odbor školství.

Podpora pro zapojené školy

Pro učitele zapojené do projektu Příběhy našich sousedů i pro ty, kteří se o projekt zajímají, nabízíme následující podporu:

Metodiky

Semináře pro pedagogy

Chcete se některého z níže popsaných seminářů zúčastnit a dostávat informace o vypsaných termínech? Ozvěte se Magdaleně Benešové.

Letní škola Paměti národa

Čtyřdenní prázdninový kurz zaměřený na využívání vzpomínek pamětníků ve výuce. Jeho účastníci se důkladně věnují všem fázím projektu Příběhy našich sousedů včetně právní a etické problematiky natáčení vzpomínek pamětníků, i práci s reprodukovanými vzpomínkami (např. portál My jsme to nevzdali). Součástí je také seminář zážitkové pedagogiky postavený na pamětnických příbězích. Letní škola je akreditována v systému DVPP.

Příběhy našich sousedů – dokumentaristika jako školní projekt

Jednodenní seminář pořádaný ve spolupráci s Českým rozhlasem. Je zaměřen zejména na fázi zpracování již natočeného pamětnického vyprávění, především dramaturgii a vytváření audio výstupu. Seminář se věnuje v menší míře i ostatním fázím projektu Příběhy našich sousedů. Seminář je akreditován v systému DVPP.

„Lidi to tak nenechaj“ – výchovně-dramatický program s didakticko-metodickou částí o občanské statečnosti

V tomto jednodenním semináři si účastníci nejdříve sami projdou výchovně-dramatickým programem, v druhé fázi se na základě osobní zkušenosti seznámí s principy fungování metody výchovné dramatiky a jejích možností, rizik i úskalí. V závěru si zkusí postavit kostru vlastního výchovně – dramatického programu. Seminář je akreditován v systému DVPP.

Další vzdělávací projekty Post Bellum