Příběhy našich sousedů jsou o setkávání generací, učí zapojené děti zajímat se o vyprávění starých lidí se zkušenostmi s pohnutými dějinami 20. století. Děti mají za úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který dokáží vyprávět dál svému okolí. Činí tak formou rozhlasové či video reportáže nebo dokumentu, povídky, komiksového zpracování či jinak podle své volby. V projektu dochází k navázání blízkého vztahu s pamětníkem, a díky tomu pak k přenosu určitých životních zkušeností z generace na generaci. Žáci a studenti získávají zkušenosti s dokumentaristickou prací, účastní se mediálních workshopů, aby dokázali sesbírané informace zpracovat do krátkého příběhu. Díky osobní zkušenosti získávají vhled do fungování médií.

Chcete se zapojit?

Do projektu zapojujeme reportážní týmy ze všech škol, které projeví o účast v daném městě zájem. Podmínkou realizace projektu je navázání spolupráce s městem, popřípadě s krajem jako zřizovatelem škol. Máte-li zájem o zapojení do projektu, kontaktujte vedoucí rozvoje vzdělávání Paměti národa pro Moravu Michaelu Kaplanovou (michaela.kaplanova@postbellum.cz, tel. 724203755) nebo vedoucího rozvoje vzdělávání Paměti národa pro Čechy Petra Uhríka (petr.uhrik@postbellum.cz, tel. 778 534 820) a váš odbor školství.

Podpora pro zapojené školy

Pro učitele zapojené do projektu Příběhy našich sousedů i pro ty, kteří se o projekt zajímají, nabízíme následující podporu:

Metodiky

Letní škola Paměti národa

Čtyřdenní prázdninový kurz zaměřený na využívání vzpomínek pamětníků ve výuce. Jeho účastníci se důkladně věnují všem fázím projektu Příběhy našich sousedů včetně právní a etické problematiky natáčení vzpomínek pamětníků, i práci s reprodukovanými vzpomínkami (např. portál My jsme to nevzdali). Součástí je také seminář zážitkové pedagogiky postavený na pamětnických příbězích. Letní škola je akreditována v systému DVPP.

Další vzdělávací projekty Post Bellum