Divadlo Radost zažilo v úterý 12. března spoustu úsměvných i dojemných chvil díky slavnostnímu večeru uspořádanému ku příležitosti zakončení projektu Příběhy našich sousedů.

Žákovské týmy z Bílovic nad Svitavou, Ivanovic na Hané, Jedovnic, Mokré-Horákov Pustiměře a Šlapanic se v Divadle Radost setkaly, aby prezentovaly výsledky své půlroční práce na vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Celý den pro ně začal už v dopoledních hodinách, kdy jen pro ně divadlo Radost zahrálo představení 24. října 1942, které je věnováno civilistům, kteří pomáhali československým parašutistům s přípravou atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, a celé se zabývá touto hrdinnou událostí českých moderních dějin.

Slavnostní večer zahájil svým zpěvem a hrou na klavír hudebník a herec Matěj Tauš, který nás také celým večer hudebně provázel. Poté uvítala přítomné hosty moderátorka večera Míša Krobot Rotterová. Úvodního slova se ujal ředitel Institutu Paměti národa Brno David Butula, dále pokračoval starosta obce Mokrá-Horákov Matyáš Charvát a jako poslední vyjádřil podporu projektu ředitel Divadla Radost Pavel Hubička.

A konečně přišly na řadu samotné prezentace účastníků projektu. Jako první jsme se seznámili s příběhem pamětnice Anny Hrozové, který do animované reportáže zpracovali žáci ZŠ a MŠ Pustiměř. Dále jsme si vyslechli rozhlasovou reportáž v podání žáků ZŠ Jedovnice, která se věnovala pamětnici Elišce Kouřilové. Do videoreportáže se pustili žáci ze ZŠ Mokrá-Horákov, kteří vyslechli příběh pana Petra Horáčka. Rozhlasovou reportáž o pamětníkovi Františku Nadýmáčkovi také zpracovali žáci ze ZŠ Ivanovic na Hané. Dále jsme se podívali na vzpomínky paní Miluše Koudelkové, které do animované reportáže zachytili žáci ze ZŠ Šlapanice. Všechny prezentace uzavřely dívky ze ZŠ Bílovice nad Svitavou, které do rozhlasové reportáže uložily vzpomínky paní Jitky Cívkové.

Každou z prezentací pozorně sledovala i odborná porota. Historička Věra Colledani, pedagožka Kateřina Foretníková a dokumentarista Kamil Šlapal dávali týmům cennou zpětnou vazbu, která se týkala jak samotných výstupů od týmů, tak i prezentace jejich práce přímo v průběhu večera.

Celý večer se nesl ve slavnostním a laskavém duchu, za který můžeme vděčit zejména všem, kteří přišli žáky podpořit. V Divadle Radost se sešli nejen samotní žáci a pamětníci a jejich rodiny, ale také zástupci zapojených obcí, městysů a měst, ředitelé zapojených škol, zástupci Post Bella a také všichni ti, kterým záleží na tom, aby minulost nebyla zapomenuta a příběhy pamětníků neodvál čas. Velký dík patří i těm, kteří projekt finančně či materiálně podpořili – Merida Bikes Czech, Divadlo Husa na provázku, Rodinná pekárna KULHÁNEK & DRÁPAL,VIDA! Brno, Racio, American Liberator, Květiny u radosti – bez jejich pomoci by nemohl proběhnout, děkujeme. Nelze opomenout velkou podporu od vedení Divadla Radost, které zdarma poskytlo své prostory a žákům za jejich práci věnovalo výše zmíněné představení 24. října 1942.

V úplném závěru večera zazněla píseň “Chválím tě, země má”, která více než symbolicky završila toto jedinečné setkání generací.

Celé práce žáků jsou k vidění zde.