Šestice týmů z libereckých základních škol nám v úterý 12. března 2024 představila příběhy šesti objevených pamětníků.

V Liberci se projekt konal již počtvrté. Žáci začali na projektu pracovat v září 2023, prezentovali tedy výsledky své půlroční práce.

Závěrečnou prezentaci letos hostil sál Naivního divadla Liberec. Zaplnil se téměř do posledního místečka a vládla v něm velmi příjemná atmosféra. Z první řady vše sledovali diváci nejváženější – samotní pamětníci. Dorazili v plném počtu. Z druhé řady potom vše bedlivě sledovala naše milá porota. Zbytek sálu již patřil žákům, jejich kamarádům, rodičům, ředitelkám a ředitelům zapojených škol, učitelkám a učitelům a všem ostatním, kteří se na výsledky projektu přišli podívat.

Podvečerem nás provázela herečka Diana Čičmanová. Spolu s ní měla úvodní slovo Michaela Pavlátová, ředitelka Paměti národa Severní Čechy. Bohužel se na poslední chvíli nemohl dostavit Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu a cestovní ruch, který uvízl na jednání rady města.

Prezentace jednotlivých týmů otevřel tým ze ZŠ Sokolovská příběhem Jaroslava Dolanského, snímž jsme se dostali např. pod Eiffelovu věž do Paříže. Následovalo několik obrazů ze života Miloslava Nevrlého doplněných veršovaným povídáním z pera týmu ze ZŠ Lesní. Tým ze ZŠ U Školy nás seznámil s pamětníkem Františkem Tichým skrze hypotetické rozhovory z několika etap jeho života. Od dívčího týmu ze ZŠ U Soudu jsme se o Karlu Dlabolovi dozvěděli hlavně základní životopisné údaje, abychom o to napjatěji čekali na vyprávění životního příběhu ve výsledné reportáži. Díky kolu štěstí, které roztočil tým ze ZŠ Oblačná, jsme si vyslechli perličky ze života Zdeňka Kocha, které se nedostaly do reportáže. Prezentaci uzavíral tým ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová s příběhem Ivany Lešákové, jediné pamětnice-ženy. Ve veselém videu jsme se seznámili hlavně se vzpomínkami týmu na průběh projektu.

Po každé prezentaci diváci také vyslechli nebo zhlédli mediální výstup, který žáci ze získaného životního příběhu zpracovali. Slyšeli jsme tedy tři rozhlasové reportáže a viděli dvě video reportáže a jeden krátký animovaný film.

Po prezentacích se porotci odebrali k poradě a pódium na chvíli patřilo učitelkám a učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Eva Menšíková, Michaela Ulvrová, Jindřich Kafka, Tomáš Hasil, Věra Sutrová a Tereza Ferdanová si užili více než zasloužený potlesk a od regionální koordinátorky projektu Vlasty Miklánkové dostali taštičky se zajímavými dary.

Aby porota měla na poradu dostatek času, zaposlouchali jsme se do různorodých skladeb v podání souboru zobcových fléten Apricots ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

I když projekt nebyl soutěžní, porota ve složení Markéta Bernatt-Reszczyńská (dokumentaristka z Paměti národa), Adam Kulich (učitel ze ZŠ Janov nad Nisou) a Lubor Lacina (historik ze Severočeského muzea v Liberci) veškerou práci dětí velmi pečlivě ohodnotila a poskytla jim zpětnou vazbu. Porotci byli velmi vlídní a převážně chválili. Žáci dostali ale také podněty k tomu, jak některé věci zpracovat jinak nebo lépe.

Po ukončení akce si zapojení žáci udělali na pódiu společnou fotografii, dali si drobné občerstvení v divadelním baru, a ještě si užili popovídání se svými pamětníky, učiteli nebo kamarády. Byl prostor na vyfocení s pamětníkem, zhodnocení projektu, případně hlubší popovídání s porotou, která byla v divadelním sále ještě i po skončení prezentace k dispozici. S pocitem z dobře odvedené práce a příjemně stráveného odpoledne potom všichni spěchali odpočinout si domů.

Celou akci svým objektivem zachytil Michal Miklánek.

Projekt Příběhy našich sousedů byl v Liberci realizován díky financím poskytnutým zřizovatelem zapojených škol městem Liberec.

Do učitelských a žákovských taštiček přispěly dary – ať hmotnými, finančními, za které jsme dětem nakoupili různé poukázky, nebo formou voucherů či vstupenek: město Liberec, Corpus Solutions a.s., Emba s.r.o., Mercuria LG s.r.o., Moleskine (Éditions Fra s.r.o.) a Městské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s. Děkujeme!

Všechny žákovské práce a fotografie pořízené v průběhu projektu si můžete prohlédnout na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/liberec/liberec-2023-2024/