Příběh obyčejného člověka v často nepříznivém období 20. století.

Autorský tým: Angela Nwagbo, Lenka Smutná, Adam Voldřich a Vojtěch Novák
Pedagogické vedení: Mgr. Ludmila Bursíková
Škola: Gymnázium Opatov

Dušan Straňák se narodil 19. srpna 1926 v Brně a vyrůstal na jižní Moravě v obci Velké Pavlovice. Na Karlově univerzitě vystudoval práva a posléze tam pracoval jako asistent v semináři právní filozofie. Poté nastoupil do průmyslového vydavatelství, kde pracoval až do svého odchodu do penze. Po celý život psal novinové články o svých známých a jejich zážitcích z doby totality, kterých nasbíral tolik, že je nakonec shromáždil a v knižní formě vydal.

Pan Straňák v létě oslaví 90-té narozeniny a stále je v životě velmi aktivní a žije ho naplno. Mimo jiné nadále píše novinové články a také zpívá ve sboru. Jeho příběh je příběhem obyčejného člověka v často nepříznivém období 20. století a vypráví nám, jak pozoruhodně se s ním Dušan Straňák vypořádal.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa