Zúčastnil se Pražského povstání a zakládal na Kubě Národní uměleckou školu.

Autorský tým: Jan Holub, František Zelenka, Natiia Bornus a Evelína Vokáčová
Pedagogické vedení: PhDr. Josef Končel
Škola: Gymnázium Jana Palacha

Dimitrij Kadrnožka, narozen v Kroměříži roku 1923 kde zažil odsun do Prahy, ve které  strávil válku, byl  nuceně nasazen a kde se také aktivně účastnil Pražského povstání. Po válce studoval na AVU a VŠUP a přes problémy s režimem (výslechy na  StB) by vyslán na Kubu založit Národní uměleckou školu. Několikrát se setkal s Fidelem Castrem, na Kubě působil několik let jako profesor a děkan na akademii výtvarného umění.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa