(Ne)Skutečné příběhy Jaromíra Šídy.

Autorský tým: Anna Sochůrková, Tereza Šlapáková, Samuel Klíma a Daniel Rozen
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Lambeitlová
Škola: Gymnázium U Libeňského zámku

Narozený 12. ledna 1925.
Jeho matka byla Marie Šídová, rozená Hnátková a otec Josef Šída byl původně vyučený jako prodavač, ale potom, asi od roku 1915 pracoval na dráze, až do důchodu.

Pan Šída má jednu sestru, Milenu.

Žil v Libni, kde žije i nadále.
V roce 1936 nastoupil na reálné gymnázium v Praze 8 v Libni a tam studoval do roku 1944, kde prodělal tak zvanou vojenskou nebo-li válečnou maturitu.

V roce 1944, kdy měl dělat maturitní zkoušky, byl povolán do tzv. totálního nasazení k Luftschutzu.

V předškolním věku se zúčastnil DTJ, což byly dělnické tělocvičné jednoty a v roce 1941-42  na gymnáziu, kde studoval, bylo založeno ilegální hnutí, kterého byl také součástí.

Pan Šída nastoupil 24. května 1945 v Měšicích u Prahy zácvik na službu výpravčího, kde pak zůstal a živil se povoláním na dráze.

Pan Šída má z manželství jednoho syna.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa