Farář plný naděje

Autorský tým: Anna Hartmanová, Magdalena Hulešová, Zuzana Chytrá, Anna Lebedová, Hynek Šebek
Pedagogické vedení: Erika Duchková
Škola: ZŠ U Školské zahrady

„Strach jsem měl vždycky. Ale drželo mě, že se podílím na něčem ušlechtilém, co spojuje lidi velmi různých názorů.“

Rejchrt: Rozhlasová reportáž