Syn významného legionáře a boje 20. století

Autorský tým: Kateřina Dostálová, Aneta Dvořáková, Barbora Mlynářová, Jakub Navrátil, Martin Paletář, Jana Švadlenková
Pedagogické vedení: František Kolouch
Škola: ZŠ Na Slovance 

„Přihlášku na školu mi roztrhali. Jak prý se opovažuju, když je otec ve vězení.“