I přes výhružky se nevzdala svého budoucího muže

Autorský tým: Kateřina Bakulová, Stella Graumannová, Kateřina Rutová, Tereza Šedivá
Pedagogické vedení: Martina Kaslová
Škola: ZŠ Glowackého

„Prý jestli vím, s kým se stýkám, že dostal 12 let a klidně mohl viset. Odpověděla jsem, že mě to nezajímá.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Irena Podzimková: Rozhlasová reportáž