Příběh věčné optimistky

Autorský tým: Natálie Kaštovská a Eliška Zitová
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Střelická
Škola: ZŠ Františky Plamínkové

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa