„Kdykoliv něco získáváš, zároveň něco ztrácíš a naopak."

Autorský tým: Jana Hešur, Anna Hrubá, Vladimír Šedivý a Martin Zdráhala
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Šichová
Škola: ZŠ Strossmayerovo náměstí

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa