Osudové okamžiky Maxe Weisse - Darja Weissová vypráví o svém muži, který přežil holocaust

Autorský tým: Kryštof Jakobe, Adéla Soková, Ondřej Podubecký, Martin Tůma a David Bořík
Pedagogické vedení: Mgr. Věra Meier
Škola: ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, m.p.v. Letohradská 1

Na začátku druhé světové války přepadlo rodinu Maxe Weisse gestapo. Maxe uvěznili na brněnském Špilberku, zbytek rodiny byl odvlečen do koncentračního tábora. Po převozu do ostravské věznice byl Max začleněn do prvního transportu Židů z Československa do Niska nad Sanem. Své osmnácté narozeniny strávil v dobytčím vagoně.Koncentrační tábor v Nisku si měli vybudovat vězni sami, v nastalém zmatku se podařilo Maxi Weissovi uprchnout. Tím začala jeho válečná odyssea…