Vzpomínky režiséra

Autorský tým:  Jakub Haták, Sebastián Šimek, Stanislav Zdeněk, Zbyněk Žrout
Pedagogické vedení: Mgr. Markéta Křížová
Škola: ZŠ T.G. Masaryka Ruzyně

„Bomby padaly v řadě. Když svazy odlítly, viděli jsme jak se nad Prahou valí černej dým. Dívali jsme se z Dejvic ze střechy, viděli jsme, že je to v těch místech, co jsou Vinohrady, měli jsme tam dědečka. Máma se tam vydala za dědou pěšky, protože nic nejezdilo. Pak nám vyprávěla, že byl všude takovej česnekovej zápach, to byly ty trhaviny, smrděly jako česnek. A všude po ulicích byly mrtvoly..“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa