Kdo zachrání jednu duši, zachrání celý svět

Autorský tým: Tom Koupal, Anna Šmejkalová, Eliška Šteflová
Pedagogické vedení: Mgr. Vladimíra Horká
Škola: ZŠ náměstí Svobody 2

Paní Doležalová ukrývala celé léto roku 1944 židovskou holčičku Jarmilku Wilhelmovou. Rodina Jarmilky válku přežila a po válce paní Doležalové poslali dopis. „Vážená paní Doležalová, nevíme, jak Vám máme poděkovat, možná že bychom bez Vás nebyli na světě, ukázala jste neuvěřitelnou osobní odvahu. Moc si toho vážíme a obdivujeme vaši skromnost. Kdo zachrání jednu duši, zachrání celý svět. Budeme na Vás myslet až do konce našeho života.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jaroslava Doležalová: Rozhlasová reportáž