Dodekafonie života

Autorský tým: Judita Chromečková, Aneta Kopsová
Pedagogické vedení: Šárka Slavičínská
Škola: ZŠ Waldorfská v Jinonicích

„K hudbě se přijde kdykoliv, v království i v diktatuře.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marek Kopelent: Rozhlasová reportáž