Věra Bartošková

Věra Bartošková

Autorský tým: David Bláha, Viktorie Lhotská, Jakub Melichar a Magdalena Snítilová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Rajtrová
Škola: FZŠ prof. Otokara Chlupa

Eva Císařová

Eva Císařová

Autorský tým: Ema Bláhová, Gilbert Friedman, Tereza Jonášová, Tereza Marečková a Hana Ojdanič
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Mácová
Škola: FZŠ Trávníčkova

Miloslava Šejvlová

Miloslava Šejvlová

Autorský tým: Matěj Knoblau, Anna Kočová, Anastasije Kruk, Sofie Novio a Tomáš Roedl
Pedagogické vedení: Mgr. Kateřina Svobodová
Škola: ZŠ Janského

Václav Vodrážka

Václav Vodrážka

Autorský tým: Vojtěch Beránek, Kristýna Slachová, Amélie Škardová, Anežka Vodrážková a Jolana Zavadilová
Pedagogické vedení: Bc. Kateřina Drdáková
Škola: ZŠ Mládí