Před nikým se neskloním.

Autorský tým: Martin Coufal, Adam Hadrava, Klára Mrázková, Vojta Svozil, Jakub Veselý
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Matoušová
Škola: ZŠ Olešská

V 19 letech byl odsouzen na 10 let nepodmíněně za „velezradu“. Část trestu strávil ve věznici na Pankráci a část odpracoval v uranových dolech na Jáchymovsku v táborech Nikolaj a Rovnost. Ani zde nepřestal hrdě bojovat proti komunistickému režimu. Pokoušel se zde o zpravodajskou činnost v rámci vězeňské skupiny.  Ve spolupráci s bývalými skauty v táboře Nikolaj se mu podařilo sestrojit čtyři plně fungující rádiové přijímače.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa