První profesorka informační vědy.

Autorský tým: Natalia Rubio Cupalová, Kateřina Dostálová, Hana Marie Kuželová, Květa Nguyenová, Kristýna Veselá
Pedagogické vedení: Mgr. Boris Hajdúk
Škola: ZŠ V Rybníčkách

Přestože si původně myslela, že kvůli svému původu nebude mít příležitost studovat, stala se první ženou, která získala profesorský
titul v oboru informační vědy. Později  pracovala  v  Ústavu  pro  jazyk český, kde se věnovala  matematické statistice  a  lingvistice.

„Můj osobní názor je ten, že v 50. letech bylo u nás
nejhůř.  Bylo  to  poměrně dost  brzo  po  válce  a  byl  tady
komunismus.  Lidi  byli  utlačováni,  báli  se.  Byla  popravena
Milada  Horáková.  Přesně v  té  době byl  můj  tatínek  ve
vyšetřovací vazbě. Nikdo nevěděl, co se může komukoliv stát.
Každý, kdo nic neudělal, mohl být stíhán. Klidně nechávali
lidi popravit.”

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Pribeh Marie Konigove rozhlasova reportaz