Poklad ukrytý ve Včelíně.

Autorský tým: Kristýna Hanušová, Tadeáš Freisler, Tereza Kafková, Vojtěch Nedvídek, Justýna Pískačová, Jiří Popelka, Karolína Widtmannová
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Slancová a Mgr. Hana Znamenáčková
Škola: ZŠ V Rybníčkách

Paní Marie Schwarcová pochází z disidentské rodiny Šmejkalů. Její tatínek a strýc byli vězněni za své demokratické názory, které se příčily komunistické straně tehdejší doby. Své tresty si z větší části odpykali v proslulých uranových dolech v Jáchymově. Osudovým zlomem byl pro rodinu Šmejkalů únor 1948. Strýc paní Schwarzové, doktor přírodních věd, pan Václav Šmejkal byl ředitelem ústeckého gymnázia. Tomu jeden z žáků školy ukázal protikomunistický leták. Ředitel školy byl však čestný člověk demokratického smýšlení a oznámit tuto skutečnost polici považoval za nelidské. Za zamlčení byl odsouzen k devíti letům těžkého žaláře. Převážnou část trestu si odpykal právě v Jáchymově. Prostředí vězení popsal ve sbírce svých básní s názvem Ostnatý drát.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marta Schwarzová: Rozhlasová reportáž