Mistr knihařského řemesla.

Autorský tým: Křečková Gabriela, Heřmanová Lea, Hladká Maya, Kalašová Miriam a Veselá Jitka
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Švácha
Škola: Církevní gymnázium Plzeň

„Objevovat svůj talent a rozvíjet ho.“